امروز شنبه 01 مهر 1402

بررسی نقش شیوه‏ ی رفتار معلم در برخورد با دانش‏ آموزان بی نظم

0

همیشه بوده اند دانش آموزانی که مخل کلاس درس بوده اند و شاید خود ما یکی از آنها باشیم.

این خصلت سنین کودکی و نوجوانی است ولی برخی از افراد هستند که کمی بیشتر از حد معمول به دردسر سازی برای معلم می پردازند. اینکه این کودکان یا نوجوانان به چه علت به این رفتارها می پردازند دلایل مختلف می تواند داشته باشد.

برخی از کودکان به خاطر مشکلات خانوادگی به این رفتارها می پردازند و برخی بیش فعال هستند و دلایل دیگر.

ولی کاری که معلمان در برخورد با این دانش آموزان انجام می دهند چیست؟

بسیاری از معلمان در برابر این دانش آموزان جبهه گرفته و آنها را طرد می کنند و این طرد می تواند به شکل تنبیه بدنی یا اخراج از مدرسه باشد، این طرد می تواند تاثیری مخرب در دانش آموز داشته باشد.

دانش آموزانی هم که اخراج نمی شوند در بیشتر موارد شامل تبعیض، برخورد ناشایست و تحقیرکننده یا بی لطفی دوستان و معلم می شوند.

این برخوردها می توانند باعث شوند که دانش آموز به رفتار خود ادامه دهند و یا حتی ناهنجاری های خود را بیشتر کنند.

دانش آموزانی که با این برخوردها مواجه می شوند انگیزه کمی برای یادگیری دارند و میزان یادگیری آنها افت شدیدی پیدا می کند.

متاسفانه بیشتر مدارس دانش آموزی را که اخراج شده باشد بار دیگر نام نویسی نمی کنند و این خود مشکلی می شود برای دانش آموز که گاهاً ممکن است که استعداد بالایی داشته باشد ولی به خاطر برخورد غلط یک معلم نه تنها این استعداد زوال میابد که ممکن است در شکل های غلط استفاده شود که شاید زندگی دانش آموز را تباه کند.

افرادی که این رفتارها را انجام می دهند دربیشتر موارد به دنبال جلب توجه هستند، این معلم است که می تواند با تدبیری مناسب هم این توجه را به دانش آموز بدهد و هم اینکه این رفتارها را در قالبی درست راهنمایی کند.

باید توجه داشت که این رفتارها همیشه از علتی برخاسته اند معلم می تواند با شناسایی این علت در جهت رفع آن برآید و به دانش آموز کمک کند که رفتارهایش را اصلاح کند.

پس طرز برخورد معلم می تواند باعث شود که این نابهنجاری‏ها کاهش و یا افزایش یابند.

1- معلم چگونه می تواند باعث کاهش نابهنجاریهای رفتاری دانش‏آموز شود؟

2- برخورد معلم باید شامل چه ویژگی هایی باشد؟

3- آیا معلم به تنهایی می تواند این کار را انجام دهد؟

4- شیوه ی برخورد برای دانش آموزان دختر و پسر چه تفاوتهایی می تواند داشته باشد؟

5- نقش خانواده و دوستان در این نابهنجاری ها چگونه است؟