امروز چهارشنبه 12 مهر 1402

مکتب روابط انسانی هاتورن

0

مکتب روابط انسانی (Human Relation School)

از سالهای دهه 1920 بحث جنبه های انسانی و رفتاری وروابط انسانی در سازمانها شروع شد. نهضت روابط انسانی با مطالعات هاتورن (1924 - 1933) در کارخانجات وسترن الکتریک در ایالت ایلینویس (Illinois) آغاز گردید.

مطالعات هاتورن

مطالعات انسانی که تحت عنوان مطالعات هاتورن در کارخانجات وسترن الکتریک انجام شد.این مطالعات منجر به شناسائی تأثیری موسوم به " اثر هاتورن" گردید و این به معنای آن است که زمانیکه افراد بدانند تحت کنترل هستند عملکردشان نیز تغییر می کند. مطالعات هاتورن از این جهت حائز اهمیت است که بیانگر تأثیر عوامل انسانی و اهمیت این عوامل در افزایش بهره وری کارکنان است. مطالعات هاتورن شامل چهار مرحله به شرح زیر است:

1- تجارب مربوط به روشنائی

2- تجارب مربوط به گروه مصاحبه

٣- تجارب مربوط به اتاق مونتاژ

4- تجارب مربوط به گروه در اتاق سیم کشی شده

تمام این مطالعات به دنبال تأثیر عوامل و شرائط کاری بر بهره وری است