امروز شنبه 01 مهر 1402

دانلود پاورپوینت تطبیق نظام آموزش و پرورش ایران و ژاپن

0
پیشرفت های نظام آموزشی ژاپن در چند سال اخیر موجب حیرت و حسرت جهانیان و مورد توجه کارشناسان و کارگزاران آموزشی کشورها قرار گرفته است. از این رو در پاورپوینت زیر سعی شده تا تطبیقی بین نظام آموزشی ژاپن و ایران را به نمایش درآورد.