امروز شنبه 01 مهر 1402

مشارکت والدین در تکالیف درسی فرزندان

0

همه والدین باید نسبت به تکالیف مدرسه و امور تحصیلی فرزندشان بسیار حساس و دقیق بوده و با دور اندیشی و آینده نگری و نیز واقع بینی کلیه نیاز های کودک را درک نموده و سعی کنند با تشویق و ترغیب او یار و یاورش باشند.

متاسفانه برخی والدین در این زمینه راه افراط و تفریط را می پیمایند برخی ها که خود را نا علاج و در مانده احساس می کنند.

تلاش می کنند برای کشاندن کودک به مسیر صحیح مطالعه و تمرین و ممارست مطالب درسی از زور و خشونت و تنبیه بهره بجویند تا بتوانند به هدف خود دست یابند اما از نکته مهم در این زمینه غافلند و آن اینکه علت و سرچشمه بسیاری از نا بسامانیها و عقده های موجود در کودک همین مسئله است پس پدر و مادر ان بهتر است حربه ترس و خشونت را کنار گذاشته و با مهر و محبت، شوقی در دل کوچک و معصوم کودک برای تحصیل علم و آموختن ادب بیآفرینند.

و تنها در اینصورت است که قادر خواهید بود به وظیفه اصلی خود که همانا راهنمایی درست و اصولی کودک و پرورش جسم و روح او است دست می یابید و به داشتن فرزندی نمونه و مسولیت پذیر افتخار کنید.

برخی از والدین نیز پا را فراتر نهاده و چون دلشان نمی خواهد ذره ای از غم و اندوه و ناراحتی را در سیما و چهره ی فرزندشان ببینند خودشان را موظف و مکلف به انجام تکالیف درسی او می کنند تا مبادا کودک با نوشتن تکالیف زیاد دستش خسته شود اما باید توجه نمود که کودک همیشه والدینش را مغز متفکر خود می داند پس اگر پدر و مادر فقط نقش مشاور و راهنمایی کننده را در کارها داشته باشد کارهای کودک به گردن خودش می افتد و مجبور می شود آنها را انجام دهد در نتیجه اعتماد به نفس او بالا رفته و یقینآ بسوی تکامل فکری و هوشی نیز پیش خواهد رفت..

پس اگر می خواهید در امور تحصیلی فرزندتان مشارکت کنید به چند مورد مهم ذیل عنایت داشته باشید:

1-شما مشوق و راهنما باشید و پاسخ همه مسائل را براحتی و آسانی در اختیار کودک قرار ندهید سعی نکنید با دلسوزی بی موقع و بیش از حد جلوی خلاقیت و ابتکار و نوآوری در او گرفته شود بلکه با طرح سولاتی ذهن او را به چالش وادارید تا فرزندتان در آینده ذهنی باز و خلاق داشته باشد.

2-ارتباط مستمر شما والدین عزیز با مربیان زحمتکش و دلسوز مدارس قطعآ در پیشرفت تحصیلی فرزندتان بسیار موثر است چون بهتر می توانید با اهداف مربی آشنا شده و از تجربیات آنها در این زمینه سود بجویید.

3- فضای حاکم برخانواده را به یک محیط گرم و دل انگیزو دوست داشتنی تبدیل کنید و با فراهم نمودن امکانت تحصیلی برای فرزندتان او را در دستیابی و رسیدن به اهدافش یاری کنید.

4- به نمرات درسی کودک زیاد حساس نباشید و از ابتدا به او بیآموزید آنچه برایتان بیشتر اهمیت و ارزش دارد تلاش و فعالیت اوست و یقین داشته باشید این کار علاوه بر موفقیت تحصیلی در بدست آوردن سایر مهارت های زندگی آینده بسیار تاثیر گذار خواهد بود.