امروز سه شنبه 04 مهر 1402

بررسی تاثیر حجاب بر آرامش روانی

0

چکیده:

حجاب به معنای پوشش و حایل میان دو چیز است وهمین طوربه معنای پرده وستر است, که در برخی از آیات و روایات هم این واژه به کار رفته است.و از منظر اسلام پوشش زن در این است که زن در معاشرت خود با مردان نامحرم بدن خودرا بپوشاند وبه جلوه گری وخودنماییی نپردازداما در رابطه با تاریخچه ی حجاب باید گفت به پیش از اسلام برمی گردد,که از زمان خلقت اولین انسان بوده تا به امروز,البته در هر عصری به نحوی بوده است.ودر ادیان الهی زرتشت,یهود ومسیح نیز حجاب وجود داشته وبه رعایت آن التزام ویژه ای داشتند.وبا مراجعه به متون دینی وسطح جامعه به دست می آید که رعایت حجاب وپوشش تاثیرات مثبتی در فردوخانواده وجامعه دارد.حجاب عامل بالابردن ارزش زن می شودوزن با رعایت حجاب خودمقام وموقعیت خود را در نزد مرد حفظ می کند.و بر احترام او افزوده می شود.که در قرآن کریم نیز به آن اشاره شده است. حجاب و پوشش تأثیرات شگرفی بر آرامش روح وروان انسان دارد,حجاب عامل ایجاد امنیت,سهولت در زندگی,افزودن بر احترام زن و...می شودکه هر کدام از این موارد بر آرامش زن می افزاید. در خانواده نیز رعایت حجاب آثاری از جمله مستحکم شدن پیوندخانوادگی,تحکیم وحفظ بنیان خانواده ومایه ی تقویت علاقه ی مرد به همسرخود می باشد,باحجاب پیوند زناشویی زن محکم می شودواواحساس آرامش بیشتری در زندگی خواهد داشت که این آرامش فرددر خانواده متقابلاً در جامعه نیز تاثیر خواهد داشت زیرا که زن به عنوان همسر ومادر نقش مهمی در خانواده خوددارد.و سلامت و آرامش خانواده به سلامت وآرامش روان زن بستگی دارد.

همانطور که حجاب آثار مثبت ومفیدی دارد,بی حجابی نیز آثار مخرب ومضری دارد که از جمله آن آثار:سقوط شخصیت زن ومرد,بلوغ زود رس,تکذیب آیات الهی,اضطراب بی پایان,تاخیر در ازدواج, طلاق, سلب امنیت زنان , شیوع انحراف جنسی و....را می توان نام برد که هر کدام از موارد ذکر شده آرامش فرد, خانواده و جامعه را دچار مختل می کند, و فرد آن آرامش و آسودگی را که با رعایت حجاب به دست می آوردبا بی حجابی به آن آرامش دست نمی یاب