امروز سه شنبه 04 مهر 1402

عوامل موثر در بالا بردن انگیزه دانش آموزان به کتاب و کتابخوانی

0

کتابخانه

مدرسه و معلم

هایمن در بررسی خود نشان داد که وسایل ارتباط جمعی در شکل گیری عقاید اجتماعی فرد نقش عمده و اساسی دارند. این وسایل که شامل روزنامه، مجله، کتاب، رادیو و تلویزیون و سینما می شوند، بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند. جذابیت تلویزیون و قابل حمل بودن رادیو و جنبه ی اجتماعی داشتن سینما از عوامل مهمی هستند که باعث جلب نظر افراد شده، در الگوی مطالعه ی آن ها تأثیر می گذارند. البته تأثیر این وسایل در افراد مختلف متفاوت است گر چه عده ای را عقیده بر این است که پیشرفت تکنولوژی ارتباطات به خصوص رادیو و تلویزیون اثر منفی و باز دارنده بر روی مطالعه دارند ولیکن این امر بستگی به نوع جوامع دارد. در جوامع غربی، تلویزیون بیش از آن که یک دستگاه فرهنگی باشد، عامل انحطاط فکری و اخلاقی است. در حالی که در کشور ما که فرهنگ و معارف اسلامی حاکم است، انتظاری که از رادیو و تلویزیون می رود، نشر معارف الهی و تبلیغ ارزش های متعالی و انسانی است یعنی همان چیزی که کتاب و مطالعه در پی آن است.

اداره کتابخانه مدرسه توسط گروه های دانش آموزی

برای این که مطالعه ای بهتر داشته باشیم نکات زیر را باید در نظر داشت.

1. موضوع مطالعه: برای اینکه بتوانیم از مطالعه خود بهره ببریم باید موضوع را انتخاب نمایم که قابل فهم و درک ما باشد.

2. هدف مطالعه: یعنی ما باید هدف مشخص داشته باشیم تا بتوانیم از مطالعه خود بهره ای خوب ببریم. مثلاًً شب امتحان است و یا اینکه می خواهیم در مورد موضوعی معلومات حاصل نمایم.

3. زمان مطالعه: ما برای اینکه مطالعه بهتر داشته باشیم باید زمان مناسب را تعین نمائیم. از طرف شب نباید مطالعه کنیم چون شب ذهن خسته است و نیاز به استراحت دارد و برای گرفتن کدام مطلب حاضر نیست، و بهترین وقت برای مطالعه اول صبح است چون ذهن آماده گی کامل برای گرفتن مطلب دارد.

4. مکان مطالعه: برای داشتن مطالعه ای خوب باید مکانی مناسب را انتخاب کرد. مکانی که آرام و بدون مزاحمت دیگران باشد و در آنجا هواس ما کاملا جمع باشد تا بتوانیم از مطالعه خود بهره ببریم.