امروز شنبه 01 مهر 1402

بهره گیری از خلاقیت در محیط کار

0

برای خلاقیت نیز مانند مفاهیم طبیعی دیگر، نمی‫توان تعریف دقیقی ارائه داد. علما و روانشناسان معمولاً خلاقیت را بعنوان شکلی از حل مشکل تعریف می‫کنند که از خصوصیات آن ارائه راه حلهای نو و جدید و مفید برای مشکلات علمی، هنری و عملی است.

اگر شما معتقدید که از نعمت خلاقیت تنها عده‫ای خاص مثل دانشمندان، نویسندگان و نظایر آن بهره‫مندند از این پس این باور خود را کنار بگذارید زیرا هر فردی که کاری را انجام می‫دهد می‫تواند خلاقیت و نوآوری داشته باشد، حتی انجام یک کار ساده مثل جارو کردن کف اطاقی را می‫توان با فکر کردن در مورد اینکه چگونه می‫توان آن را اثربخش‫تر و سریع‫تر به انجام رسانید، با خلاقیت بیشتری انجام داد.
برای خلاقیت نیز مانند مفاهیم طبیعی دیگر، نمی‫توان تعریف دقیقی ارائه داد. علما و روانشناسان معمولاً خلاقیت را بعنوان شکلی از حل مشکل تعریف می‫کنند که از خصوصیات آن ارائه راه حلهای نو و جدید و مفید برای مشکلات علمی، هنری و عملی است.
بررسیها نشان می‫دهد که هر چند افراد خلاق از هوش بالاتر از متوسط برخوردار هستند اما برای اینکه فرد بسیار خلاق باشد ضرورتاً نباید نابغه باشد. افراد خلاق تازگی و بدیع بودن را ترجیح می‫دهند، پیچیدگی مسایل توجه آنان را جلب می‫نماید و بیشتر به وسیله علایق درونی خود نسبت به کارهای خلاق بر انگیخته می‫شوند تا عوامل بیرونی نظیر شهرت، پول یا تائید دیگران.
هر چند گفته شده است که بین افراد از نظر توانائی خلاقیت و نوآوری تفاوتهائی وجود دارد اما اندازه‫گیری دقیق آن کمتر امکان‫پذیر است و از طرف دیگر اگر این تفاوت وجود داشته باشد در اصل موضوع اثر قابل توجهی ندارد. در درون هر یک از ما گنجینه خارق‫العاده‫ای از توانائی برای خلاق بودن وجود دارد که غالباً بلااستفاده می‫ماند، شاید بتوان گفت که معمولاً مردم حدود 20٪ از انرژی بالقوه خود را برای خلاق بودن به کار می‫گیرند و حدود 80٪ از این توانائی را مانند زمینی بایر و بدون استفاده باقی می‫گذارند. لذا می‫توان ضمن بکار گرفتن این توانائی بالقوه در عمل همراه با تمرین صحیح و منظم، آن را مجدداً رشد و احیا نمود.

● اما چگونه می‫توان خلاقیت را در خود رشد داد و از آن استفاده نمود؟
برنامه مورد نظرتان را در ذهن خود مجسم کنید: برای هدفهایی که برای خود انتخاب کرده‫اید برنامه‫ریزی کنید. وقتی می‫خواهید هدفهای مورد نظرتان را تحقق بخشید به احتمال زیاد با مشکلات و موانعی مواجه خواهید شد در جریان حل مشکلات موارد بسیاری پیش می‫آید که نیازمند خلق یا ابداع و طرح روشها، فرآیندها یا ابزار و اشیای جدیدی هستید که قبلاً به آن صورت خاص وجود نداشته‫اند. لذا اگر می‫خواهید در کارهای خود موفق شوید باید هر کار خودرا با برنامه‫ای شروع کنید، نتایح نهایی دلخواه خود را کاملاً روشن نموده تا بتوانید این نتایج را در جلوی چشم خود مجسم کنید.
برای تهیه یا ابداع برنامه‫‫ای که در نظر دارید، باید از نیروی خلاق، تخیل و نیز از تجربه‫ها و دانش خود تواماً بهره‫گیری کنید با انجام این اقدامات متوجه خواهید شد که چگونه تخیل شما فعال شده است. افکار و برنامه‫های بدیعی به ذهنتان می‫رسد و جهت پیدا کردن راه حلهای بدیع برای مشکلات خود علاقه نشان می‫دهید و مهمتر اینکه اراده شما برای اجرای برنامه‫های جدید و نو قویتر شده است.
وقتی هدفهای والای شما تحقق خواهند یافت و جنبه واقعی به خود می‫گیرند که شما آنها را با کمک تخیل خود به برنامه‫های عملی و قابل اجرا تبدیل کنید.
منظور از تخلیل همان قدرت یا نیرویی است که شما برای طراحی برنامه‫ها، یافتن روشهای بهتر انجام کارها و حل مشکلات به کار می‫گیریم. تخیل نیز وسیله‫ای است که برای انجام موفقیت‫آمیزتر کارها یا دستیابی به یک هدف خاص بکار گرفته می‫شود.
به یاد داشته باشید که خلاقیت در نتیجه صبر و حوصله و یا انتظار برای اینکه ناگهان جرقه‫ای در ذهنتان زاده شود و راه حلی به شما الهام گردد به وجود نمی‫آید. درست است که گاه جرقه‫های الهام به ذهن انسان می‫رسد اما این اتفاق ممکن است بعد از هفته‫ها، ماهها و حتی سالها طراحی تفکر و تخیل مداوم و زیاد به وقوع به پیوندد.
در پایان چنانچه بخواهیم مطالبی را که تاکنون بیان شد خلاصه کنیم و نوعی راهنمای عملی را برای علاقمندان به خودشکوفائی ارائه کنیم، پیشنهادها بشرح زیر خواهد بود:
▪ همیشه این باور را داشته باشید که اگر به استعداد خود برای تخیل خلاق اجازه فعالیت دهید می‫توانید مشکلات را سریعتر و مناسب‫تر حل کنید.
▪ اعتقاد خود را نسبت به توانائیهای خویش و قدرت خود را در تشخیص نهایی بلند پروازیها تقویت کنید.
▪ کلمه غیرممکن را از بیانات خود حذف کنید. شما می‫توانید هر هدفی را که به آن اعتقاد دارید برای خود انتخاب کنید و در نهایت به آن برسید.
▪ همیشه از یک برنامه برای عمل تبعیت کنید و کاری را بدون برنامه انجام ندهید، هدفمند باشید و در جهت دستیابی به هدفی فعالیت کنید که پیش روی شما قرار گرفته است.
▪ وقتی با یک مشکل و یا وضعیت سخت مواجه می‫شوید از موانع یا مشکلات نهراسید و بجای نگران شدن تمرکز فکری خود را در اینکه چگونه می‫توانید این مشکل را حل نمائید معطوف نمایید.
▪ شیوه‫هایی را برای گسترده‫تر کردن تجربه‫های خود پیدا کنید.
▪ از ویژگیهای تفکر خلاق این است که اشتباه را پایان کار خود نمی‫داند چون اشتباه اغلب جزئی از حقیقت را در خود دارد.
▪ دیگران را ترغیب کنید تا درباره مشکل یا برنامه مورد نظر شما اظهار نظر یا صحبت کنند.
▪ همیشه دفترچه یادداشتی بهمراه داشته باشید، اندیشه‫ها و واقعیتها را در همان لحظه که به ذهن شما خطور می‫کند یادداشت کنید.
▪ از اوقات خود به خوبی استفاده کنید و کنترل زمان را بر عهده داشته باشید.
▪ به معماها و سرگرمیهای فکری پاسخ دهید و با این کار ذهن خود را فعال و هوشیار نگهدارید.
▪ از همین نقطه‫ای که اکنون در آن واقع هستید، آغاز کنید و تخیل خود را در زمینه مشاغل و موقعیتهائی که در حال حاضر با آن سروکار دارید بکار گیرید.

شرکت ملی صنایع مس ایران /


● اما چگونه می‫توان خلاقیت را در خود رشد داد و از آن استفاده نمود؟
برنامه مورد نظرتان را در ذهن خود مجسم کنید: برای هدفهایی که برای خود انتخاب کرده‫اید برنامه‫ریزی کنید. وقتی می‫خواهید هدفهای مورد نظرتان را تحقق بخشید به احتمال زیاد با مشکلات و موانعی مواجه خواهید شد در جریان حل مشکلات موارد بسیاری پیش می‫آید که نیازمند خلق یا ابداع و طرح روشها، فرآیندها یا ابزار و اشیای جدیدی هستید که قبلاً به آن صورت خاص وجود نداشته‫اند. لذا اگر می‫خواهید در کارهای خود موفق شوید باید هر کار خودرا با برنامه‫ای شروع کنید، نتایح نهایی دلخواه خود را کاملاً روشن نموده تا بتوانید این نتایج را در جلوی چشم خود مجسم کنید.
برای تهیه یا ابداع برنامه‫‫ای که در نظر دارید، باید از نیروی خلاق، تخیل و نیز از تجربه‫ها و دانش خود تواماً بهره‫گیری کنید با انجام این اقدامات متوجه خواهید شد که چگونه تخیل شما فعال شده است. افکار و برنامه‫های بدیعی به ذهنتان می‫رسد و جهت پیدا کردن راه حلهای بدیع برای مشکلات خود علاقه نشان می‫دهید و مهمتر اینکه اراده شما برای اجرای برنامه‫های جدید و نو قویتر شده است.
وقتی هدفهای والای شما تحقق خواهند یافت و جنبه واقعی به خود می‫گیرند که شما آنها را با کمک تخیل خود به برنامه‫های عملی و قابل اجرا تبدیل کنید.
منظور از تخلیل همان قدرت یا نیرویی است که شما برای طراحی برنامه‫ها، یافتن روشهای بهتر انجام کارها و حل مشکلات به کار می‫گیریم. تخیل نیز وسیله‫ای است که برای انجام موفقیت‫آمیزتر کارها یا دستیابی به یک هدف خاص بکار گرفته می‫شود.
به یاد داشته باشید که خلاقیت در نتیجه صبر و حوصله و یا انتظار برای اینکه ناگهان جرقه‫ای در ذهنتان زاده شود و راه حلی به شما الهام گردد به وجود نمی‫آید. درست است که گاه جرقه‫های الهام به ذهن انسان می‫رسد اما این اتفاق ممکن است بعد از هفته‫ها، ماهها و حتی سالها طراحی تفکر و تخیل مداوم و زیاد به وقوع به پیوندد.
در پایان چنانچه بخواهیم مطالبی را که تاکنون بیان شد خلاصه کنیم و نوعی راهنمای عملی را برای علاقمندان به خودشکوفائی ارائه کنیم، پیشنهادها بشرح زیر خواهد بود:
▪ همیشه این باور را داشته باشید که اگر به استعداد خود برای تخیل خلاق اجازه فعالیت دهید می‫توانید مشکلات را سریعتر و مناسب‫تر حل کنید.
▪ اعتقاد خود را نسبت به توانائیهای خویش و قدرت خود را در تشخیص نهایی بلند پروازیها تقویت کنید.
▪ کلمه غیرممکن را از بیانات خود حذف کنید. شما می‫توانید هر هدفی را که به آن اعتقاد دارید برای خود انتخاب کنید و در نهایت به آن برسید.
▪ همیشه از یک برنامه برای عمل تبعیت کنید و کاری را بدون برنامه انجام ندهید، هدفمند باشید و در جهت دستیابی به هدفی فعالیت کنید که پیش روی شما قرار گرفته است.
▪ وقتی با یک مشکل و یا وضعیت سخت مواجه می‫شوید از موانع یا مشکلات نهراسید و بجای نگران شدن تمرکز فکری خود را در اینکه چگونه می‫توانید این مشکل را حل نمائید معطوف نمایید.
▪ شیوه‫هایی را برای گسترده‫تر کردن تجربه‫های خود پیدا کنید.
▪ از ویژگیهای تفکر خلاق این است که اشتباه را پایان کار خود نمی‫داند چون اشتباه اغلب جزئی از حقیقت را در خود دارد.
▪ دیگران را ترغیب کنید تا درباره مشکل یا برنامه مورد نظر شما اظهار نظر یا صحبت کنند.
▪ همیشه دفترچه یادداشتی بهمراه داشته باشید، اندیشه‫ها و واقعیتها را در همان لحظه که به ذهن شما خطور می‫کند یادداشت کنید.
▪ از اوقات خود به خوبی استفاده کنید و کنترل زمان را بر عهده داشته باشید.
▪ به معماها و سرگرمیهای فکری پاسخ دهید و با این کار ذهن خود را فعال و هوشیار نگهدارید.
▪ از همین نقطه‫ای که اکنون در آن واقع هستید، آغاز کنید و تخیل خود را در زمینه مشاغل و موقعیتهائی که در حال حاضر با آن سروکار دارید بکار گیرید.