امروز شنبه 01 مهر 1402

آموزش اهمیت آب به وسیله یادگیری پنهان

0

هفته قبل از آموزش من بچه ها درس نقاشی داشتند و از آموزگار هنر آن ها خواستم تا از بچه ها بخواهد تصور کنند که یک روز آب خانه آن ها قطع شده و در این رابطه نقاشی بکشند. نقاشی ها را از اموزگار هنر گرفتم و به دیوار کلاس زدم نقاشی ها زیبا و با مفهوم بود به مدت یک هفته این نقاشی ها که دست ساخته ی خود کودکان بود به دیوار کلاس نصب بود روز قبل از تدریس عکسی جلوی دید بچه ها گذاشتم عکس کودکی بود که در بیایان قلک به دست داشت و دنبال قطرات باران اسمان جمع می کرد.

آب برای کودکان نماد شادی و بازی است. بیشتر کودکان بازی کردن با آب را دوست دارند از این رو اگر واضح به آنها بگوئیم که آب را زیاد مصرف نکنید مطمنا تاثیر زیادی نخواهد داشت.

از این رو کتاب داستانی با مضمون صرفه جویی آب برداشتم و با استفاده از یک عروسک موشی و با تغییر صدا و حرکات دست شروع کردم به گفتن قصه.

بچه ها همه محو قصه گفتن من شده بودند. یک بود یکی نبود روزی موشی از خواب بیدار شد با خودش فکر کرد و چکار کنه رفت صورتش رو بشوره که متوجه شد آب قطع شده.

موشی: وای خدا حالا من چی کار کنم امروز چه روز بدی هست بعد گفت تا اب بیاد برم یه چای داغ درست کنم اما: باز ناگهان پیش خودش گفت خدایا من چی جوری چای درست کنم آب که ندارم

موشی با خودش گفت نخواستیم برم واسه معلمم یه کار دستی درست کنم و فردا توی کلاس بهش هدیه بدم.

اما همین که خواست کار دستی رو با چسب درست کنه دستاش چسبی شد گفت خدای من حالا چی کار کنم موشی نشست روی زمین و شروع به گریه کردن کرد و صدای گریه موشی بلند و بلندتر شد...............

این عکس ها و نقاشی بچه ها تا مدت ها طولانی جلوی دید بچه ها بود و باعث می شد آن ها احساس کنند که چقدر بی آبی سخت است.

جلسه بعد تقریبا پنچ روز بعد فیلمی از آب را از طریق برد هوشمند برایشان پخش کردم و همه جذب تماشای این فیلم شده بودند.

موضوع فیلم در رابطه با کم آب و بی آبی بود. در پایان هر کلیپ شعری زیبا در مورد اهمیت آب خوانده می شد.

گلدان گلی که پشت پنجره از بی آبی خشک شده بود را به انها نشان دادم و دلیل خشک شدن آن را به علت بی آبی توضیح دادم.

احساس می کنم دانش آموزان من در فضایی از عکس و فیلم و قصه قرار گرفته و به اهمیت آب پی برده اند.