امروز چهارشنبه 05 مهر 1402

منابع پیشنهادی آزمون کتبی دکتری تکنولوژی آموزشی

0

تکنولوژی آموزشی

1) مقدمات تکنولوژی آموزشی، نوشته دکتر محمد احدیان، انتشارات بشری.
2) مقدمات تکنولوژی آموزشی، نوشته دکتر محمد احدیان و داوود محمدی و عمران رمضانی، انتشارات آییژ.
3) مباحث تخصصی در تکنولوژی آموزشی، نوشته دکتر محمد احدیان و داوود محمدی، انتشارات ققنوس. (این کتاب در حال حاضر در بازار موجود نمی باشد.)
4) اصول و مقدمات تکنولوژی آموزشی، نوشته دکتر محمد احدیان، انتشارات بشری.
5) مقدمات تکنولوژی آموزشی، نوشته دکتر محمد احدیان، انتشارات مرکز نو آوری های آموزشی ایران.
6) طراحی و آشنایی با مراکز، مواد و منابع یادگیری، نوشته محمد رضا افضل نیا، انتشارات سمت.
7) مراکز یادگیری، نوشته آماند اسکات، ترجمه محمد رضا افضل نیا، انتشارات ترکیه.
8) مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، نوشته دکتر هاشم فردانش، انتشارات سمت.
9) مقدمات تکنولوژی آموزشی، نوشته دکتر خدیجه علی آبادی، انتشارات دانشگاه پیام نور.
10) اصول طراحی آموزشی، نوشته آر ام گانیه و لسی جی بریگر و والتر دبلیو ویگر، ترجمه دکتر خدیجه علی آبادی، انتشارات دانا. (این کتاب در حال حاضر در بازار موجود نمی باشد.)
11) طراحی نظام های آموزشی، نوشته ای جی زمی زفسکی، ترجمه دکتر هاشم فردانش، انتشارات سمت.
12) طراحی آموزش اثر بخش (ویرایش چهارم)، نوشته گری آر موریسون و استیون ام روس و جرالد لی کمپ، ترجمه غلامحسین رحیمی دوست، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
13) راهبرد ها و فنون طراحی آموزشی، نوشته سینتیا بی لشین و جولین پولاک و چارلز ام راگلوث، ترجمه دکتر هاشم فر دانش، انتشارات سمت.
14) میدیرت یادگیری (بحثی در مفاهیم تکنولوژی آموزشی)، نوشته آر کی دیویس، ترجمه دکتر داریوش نوروزی، انتشارات شادان. (این کتاب در حال حاضر در بازار موجود نمی باشد.)

و سایر کتاب ها در این زمینه.


تولید برنامه های کامپیوتری برای آموزش

یادگیری الکترونیکی در قرن بیست و یکم (مبانی نظری و عملی)، نوشته دی آر گریسون و تری اندرسون، ترجمه دکتر اسماعیل زارعی زوارکی و سعید صفایی موحد، انتشارات علوم و فنون.

و سایر کتاب ها در این زمینه.

روانشناسی تربیتی

1) روانشناسی پرورشی نوین، روانشناسی یادگیری و آموزش (ویرایش ششم)، دکتر علی اکبر سیف، انتشارات دوران.
2) روانشناسی تربیتی (روانشناسی آموزش و یادگیری)، نوشته دکتر اسماعیل بیابانگرد، انتشارات ویرایش.
3) روانشناسی تربیتی (تحقیق، تدریس و یادگیری)، نوشته دکتر ریچارد پارسونز، ترجمه دکتر محمد اسد زاده، انتشارات عابد.

و سایر کتاب ها در این زمینه.

آمار و روشهای تحقیق در علوم تربیتی

1) روش های آماری در روانشناسی و علوم تربیتی، نوشته دکتر علی دلاور، انتشارات دانشگاه پیام نور.
2) روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی (جلد اول و جلد دوم)، نوشته دکتر اسماعیل بیابانگرد، انتشارات دوران.
3) روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، نوشته دکتر علی دلاور، انتشارات دانشگاه پیام نور.
4) استنباط آماری در پژوهش های علوم رفتاری، نوشته دکتر حیدر علی هومن، انتشارات پارسا.
5) آمار توصیفی در علوم رفتاری، نوشته دکتر حیدر علی هومن، انتشارات پارسا.
6) احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، نوشته دکتر علی دلاور، انتشارات رشد.
و سایر کتاب ها در این زمینه.

مرحله دوم آزمون دکتری امتحان کتبی از دروس تخصصی را شامل می شود این امتحان تا آنجا که بنده اطلاع دارم همیشه تشریحی بوده است کما اینکه امسال آزمون مرحله دوم تکنولوژی آموزشی کلاً تشریحی بود ولی در برخی رشته ها تستی و تشریحی بصورت توأمان اجرا می شود.
به طور کلی کسی که برای آزمون دکتری برنامه ریزی کرده باید با یک دید وسیع و همه جانبه به این آزمون و دوره دکتری داشته باشد. با این وصف که نباید صرفاً به یک سری منابع اکتفا نماید بلکه داوطلب آزمون دکتری باید کسی باشد که مطالعات مستمر و گسترده ای از قبل داشته باشد. دو ماه، سه ماه قبل از امتحان اگر کسی بخواهد فشرده مطالعه کند اصلاً کارساز نیست علت اصلی این امر به تحلیلی بودن سوالها بر می گردد. در مرحله دوم آزمون دکتری عموماً سوالهایی مطرح می شوند که تحلیل و درک بالای دانشجو را می طلبد فقط کسی می تواند به این سوالها در حد مطلوب پاسخ دهد که از مدتها قبل مطالعات مستمر و تحلیلی انجام داده باشد.
نکته دیگر اینکه در جهت مطالعه منابع باید همه نوع منابع را مد نظر قرار دهید که می تواند شامل کتابها، مقالات(مخصوصاً مقالات اساتید)، جزوات اساتید و پایان نامه ها را در بر گیرد و البته تاکید می کنم نباید منابع صرفا حفظ شوند بلکه باید درک، جذب و فهمیده شوند.
یکی از بهترین راهبردها که خود بنده جهت مطالعه استفاده نمودم این است که در هریک از مواد درسی تخصصی که برای دکتری اعلام شده موضوعات اصلی استخراج نموده و سعی نمایید همان موضوع را در کتابها، مقالات و سایر منابع مورد مطالعه قرار دهید این طوری شما می توانید در ارتباط با یک موضوع خاص نظر نویسندگان متعدد را مورد مطالعه قرار دهید.
نکته آخر اینکه چون قرار است که شما در این مرحله از آزمون، جواب سوالها را بنویسید آن هم به صورت تشریحی، موکداً پیشنهاد می نمایم از چند ماه قبل در حین مطالعه سعی کنید از روش نوشتن استفاده کنید درک خود را از مطالب بازنویسی کنید.

کتاب طراحی آموزش اثر بخش (ویرایش چهارم) یکی از بهترین کتابهایی است که درزمینه طراحی آموزشی به فارسی ترجمه شده است این کتاب نوشته جرالد ای।کمپ، موریسون و روس و ترجمه دوست عزیزم غلامحسین رحیمی دوست(1387) و از انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد مطالعه این کتاب را به تمامی علاقه مندان به آموزش و طراحی آموزشی توصیه می نمایم

فهرست مطالب کتاب
فصل1............مقدمه ای بر فرایند طراحی آموزشی
فصل2............تشخیص نیاز آموزشی
فصل3............تحلیل یادگیرنده و زمینه
فصل4............تحلیل کار
فصل5............هدفهای آموزشی
فصل6............طراحی آموزش: سازماندهی محتوا
فصل7............طراحی آموزش: راهبردها
فصل8............طراحی پیام آموزشی
فصل9............ تهیه مواد آموزشی
فصل10............ ابعاد مختلف ارزشیابی
فصل11............تهیه ابزارهای ارزشیابی
فصل12...........کاربرد ارزشیابی جهت بهبود یادگیری: اجرای ارزشیابی تکوینی و تراکمی
فصل13..........نقش طراح آموزشی
فصل14..........برنامه ریزی و مدیریت پروژه
فصل15.......... برنامه ریزی جهت اجرای آموزش

(عوض زاده)