امروز چهارشنبه 05 مهر 1402

پیشگیری از آسیب‌های ناشی از اسباب‌بازی

0

اسباب‌بازی‌ها برای سرگرمی و بازی هستند، اما اسباب‌‌ بازی‌ها در صورت اشتباه در استفاده ممکن است به جراحت‌ شدید منتهی شود.

والدین باید این دستورالعمل‌ها هنگام انتخاب اسباب‌بازی این نکات را رعایت کنند:

* بسته‌بندی اسباب‌بازی را از لحاظ طیف سنی مطلوب چک کنید ‌و اطمینان حاصل کنید که این اسباب‌بازی برای سن کودک شما مناسب است.

* به کودک‌تان اجازه دهید تنها در مکانی امن- برای مثال دور از پله‌ها بازی کند.

در بازی کودکان‌تان مشارکت کنید،‌ تا بر او نظارت داشته باشید و به ایمنی کودک کمک کنید.

* اسباب‌بازی‌های طراحی‌شده برای کودکان بزرگتر را از دسترس کودکان کم‌سن‌تر دور نگهدارید.

* اسباب‌بازی‌ها برای کودکان کمتر از سه سال نباید دارای قطعات کوچکی باشد که ممکن است باعث خفگی آنها شود.

* اسیاب‌‌بازی‌های کودک‌تان را از لحاظ شکستگی و صدمات بررسی کنید، تا باعث مجروح شدن کودک نشود.

* به مواردی که شرکت‌های اسباب‌بازی اعلام استرداد محصولات‌شان را می‌کنند،‌ توجه داشته باشید.