امروز شنبه 01 مهر 1402

موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی

0

موضوعات پیشنهادی روانشناسی (گرایش عمومی،بالینی و سلامت)

– بررسی نقش ویژگی های شخصیتی کمالگرایی و سخت رویی در بیماران افسرده

– بررسی نقش خشم و نشخوار خشم در بیماران افسرده

– بررسی نقش تعدیل کننده پنج عامل بنیادی شخصیت در میزان اضطراب و افسردگی دانشجویان

– بررسی نقش تعدیل کننده ویژگی های شخصیتی سخت رویی و کمالگرایی در رابطه بین استرس و پاسخ های فیزیولوژیک

– بررسی نقش تعدیل کننده سبک های دلبستگی در رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زوج های متأهل

– تأثیر آموزش سخت رویی بر میزان استرس ادراکی و موفقیت تحصیلی

– تأثیر سخت رویی بر موفقیت ورزشی و سلامت روانی ورزشکاران

– بررسی اثر بخشی آموزش راهبرد های شناختی وفراشناختی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

– رابطه ناگویی هیجانی با سبک های انطباقی و مشکلات بین فردی

– رابطه پایگاه هویت با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان سال اول

– رابطه بین استفاده از مکانیسم های دفاعی و رفتار سازگارانه

– نقش مکانیسم های دفاعی در تعدیل تجربه و ابراز خشم

– تأثیر رواندرمانی گروهی مثبت بر خلق دانشجویان

– مقایسه هوش هیجانی در افراد عادی و افراد مبتلا به افسردگی خفیف

– مقایسه هوش هیجانی و سلامت روانی در دانشجویان/داش‌آموزان ممتاز و غیر ممتاز

· طراحی مدلی جهت ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی

· طراحی مدلی جهت ارزیابی کیفیت زندگی و سنجش کیفیت زندگی سالمندان با استفاده از مدل طراحی شده

· شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثر بر کیفیت زندگی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP

· بررسی رابطه سلامت روانی و هوش هیجانی در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار

بررسی رابطه ابعاد شخصیتی (پنج عامل بزرگ شخصیت: روان رنجورخویی، برونگرایی، گشودگی، پذیرش، وظیفه شناسی) و سلامت روانی دانشجویان

شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشی، کالبدی و سازمانی موثر بر سلامت روانی دانشجویان

طراحی الگویی جهت بررسی نقش متغیرهای فردی، خانوادگی، روانشناختی و فراشناختی در سلامت روانی دانشجویان

رابطه الگوهای فرزندپروری با سلامت روانی فرزندان

بررسی رابطه بین مهارتهای اجتماعی و سلامت روانی دانش آموزان

مدلسازی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت روانی دانش آموزان

مدلسازی عوامل فرهنگی موثر بر سلامت روانی دانش آموزان

مدلسازی عوامل اقتصادی موثر بر سلامت روانی دانش آموزان

میانجی گرهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با سلامت

فرایندهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با علائم بیماری­ها (مطالعه موردی بیماری خاص)

پاسخ­های رفتاری و هیجانی به بیماری­ها،غربالگری و روش­های تشخیص پزشکی

عوامل روانی گسترش جراحی­های زیبایی، سزارین، مصرف مواد آرایشی و مسائل مبتلا به­جامعه

عوامل روانشناختی مرتبط با انواع اعتیاد

نقش رسانه­ها و فناوری­های جدید در ارتقای سلامت

نابرابریها در سلامت و بیماریها

نقش روان­شناسی سلامت در ارتقای نظام بهداشتی

جنبه­های روان­شناختی ورزش و تغذیه

نقش هیجانات در رفتا­رهای مرتبط با سلامت

مداخلات روانشناختی در پیروی دارویی و درمان بیماریها و ارتقای سلامت

بررسی رابطه عوامل مربوط به خانواده و سلامتی

جنبه های روانشناختی و اجتماعی پیشگیری از بیماریها

معنویت،دین، فرهنگ و سلامتی

رابطه استرس شغلی و رضایت از زندگی در امدادگران

بررسی رابطه ابعاد شخصیتی (پنج عامل بزرگ شخصیت: روان رنجورخویی، برونگرایی، گشودگی، پذیرش، وظیفه شناسی) و سبک های مقابله ای دانشجویان

رابطه بهداشت روان و بهداشت جنسی با سلامت

رابطه طرح واره های ناسازگاری اولیه و رضایت شغلی

رابطه طرح واره های ناسازگاری اولیه و سلامت روانی دانشجویان

تاثیر روان درمانی بین فردی و گروهی بر درمان افسردگی

· بررسی رابطه سلامت روانی و سبک های مقابله ای در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار

موضوعات پیشنهادی روانشناسی (گرایش عمومی،بالینی)

– بررسی روابط ساده و چندگانه هیجان خواهی، ناگویی خلقی و ابراز وجود با آمادگی اعتیاد در دانشجویان دانشگاه …

– آنومی فرهنگی و اجتماعی و اعتیاد به مواد مخدر

– آموزش مهارت های اجتماعی در پیشگیری از اعتیاد

– مدلسازی ارتباط اعتیاد به مواد مخدر با مولفه های اجتماعی نظیر شغل و سن و جنسیت و غیره

– مدلسازی ارتباط اعتیاد به مواد مخدر با مولفه های اقتصادی فرهنگی

– بررسی اثر بخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری مدیریت خشم بر خشم و آمادگی اعتیاد

– بررسی تأثیر گروه درمانی شناختی-رفتاری و حمایتی بر سلامت روان و باورهای غیرمنطقی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال اوتیستیک

– بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه …

– بررسی مشکلات رفتاری برونی سازی شده و نگرش نسبت به مواد در دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان های شهرستان …

– بررسی ویژگی های جمعیت شناختی و اختلالات شخصیتی در دختران مجرد جوانی که رابطه جنسی دارند.

– بررسی تأثیر آموزش مهارت شیوه های حل مسأله در بهبود شیوه های حل مسأله و پیشگیری از عود در معتادان شهر ….