امروز سه شنبه 04 مهر 1402

بررسی اهمیت اردو در تعلیم و تربیت

0

تعلیم و تربیت یکی از مهمترین اموری است که بشر از دیر باز به آن پرداخته و با افزایش آگاهی انسان از اهمیت ضرورت این فرایند، سعی شده است که بیشتر قانونمند و هدف مدار شود. در عصر حاضر، صنعتی شدن جوامع انسانی، بیشتر وظایف مربوط به رشد و تربیت افراد را بر عهده نظام آموزش و مدارس گذاشته است و به این ترتیب همه ما بخش مهمی از عمر خود را صرف یادگیری و آموزش در مدارس می کنیم. با این همه، امروز بیشتر متخصصان بر این باورند که قانونمند شدن، رسمی شدن و سازمان یافتن بیش از حد مدارس و برنامه های آن، باعث شده است که تعلیم وتربیت بسیار خشک و غیر منعطف شود. در حالی که تعلیم و تربیت در بطن خود فرآیندی است که دستیابی به اهداف آن مستلزم انعطاف پذیری، توجه به علایق و استعدادهای بچه ها و استفاده از فعالیت های طبیعی است. چنین بینشی باعث شده است که امروزه در بسیاری از کشورها، تعلیم و تربیت در هوای آزاد، یا آموزش در اردوها مورد توجه قرار گیرد. تا از این رهگذر هم نقایص نظام های آموزشی مرتفع و هم انعطاف پذیری بیشتری لحاظ شود. اردو در حقیقت بخشی از جریان تعلیم وتربیت است که بچه ها به دور از فضای بسته کلاس و اغلب در هوای آزاد و فارغ از مقررات و قوانین خاص مدارس و براساس علایق و رغبت های خود به فعالیت های ویژه می پردازند و از این رهگذر شخصیت آنها در ابعاد ذهنی،‌عاطفی،‌اجتماعی، اخلاقی و... به طور متعالی رشد می یابد. اردو در کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا، روز به روز از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار می شود، به نحوی که در کشوری نظیر استرالیا، بیش از 30 مرکز آموزش اردویی وجود دارد و بیش از ده درصد دانش آموزان تحت پوشش اردوها قرار می گیرند. بزرگ ترین مرکز اردویی جهان در کشور آلمان واقع شده است. در کشور آمریکا در دهه‌های گذشته اردوهای تابستانی از اهمیت ویژه برخوردار بوده اما امروز علاوه بر این، بحث آموزش محیطی در مدارس مطرح شده که در قالب آن، مسئله تعلیم وتربیت در هوای آزاد و به دور از چارچوب های کلاس درس، مدنظر قرار می گیرد. در جمهوری اسلامی ایران نیز اردوهای ویژه ای از جانب سازمان های مختلف نظیر وزارت آموزش و پرورش، بنیاد مستضعفان و... تدوین می شود که هر کدام دارای نقش و اهداف ویژه ای هستند، اما شاید به جرأت بتوان گفت که هدف اصلی تمام این اردوها، رشد شخصیت متعالی افراد در جنبه های مختلف است. باید توجه داشته باشیم که اردو ها نیز مکان هایی هستند که با هدف ویژه ای تدارک دیده شده اند و بر همه ما فرض است که از امکانات و تسهیلات فراهم شده، استفاده کرده و زمینه رشد و شکوفایی خود و سایر افراد شرکت کننده را از طریق مشارکت فعال در اردوها فراهم سازیم.