امروز چهارشنبه 05 مهر 1402

پرسشنامه فارسی یادگیری خودگردان

0

بسمه تعالی

معلم محترم          

پرسشنامه زیر برای یک کار پژوهشی تهیه شده است. لطفا" هر کدام از جملات را با دقت  بخوانید و میزان موافقت خود را روبروی هر جمله علامت بزنید. از همکاری شما سپاسگزارم.

ردیف

جملات

کاملا" موافق

موافق

نظری ندارم

مخالفم

کاملا"مخا لفم

1

برای برنامه ریزی زمان مطالعه وقت صرف می کنم.  

 

 

 

 

 

2

زمانی که مطالعه  می کنم اهداف خود را دقیقا" مشخص می کنم.

 

 

 

 

 

3

وقتی مشغول درس خواندن هستم بیش از آنکه فقط ماده درسی را بخوانم سعی می کنم    

مشخص کنم که چه چیزی از این درس یاد می گیریم.

 

 

 

 

 

4

وقتی در حال مطالعه هستم سعی می کنم بین مطالب ارایه شده در کلاس و مطالب کتاب ارتباط

 برقرار کنم.

 

 

 

 

 

5

زمانی که مطالب یا کارهای درخواست شده مشکل هستند یا از خواندن آنها صرف نظر می کنم

 یا فقط قسمتهای آسان را مطالعه می کنم.

 

 

 

 

 

6

من قادرم حتی موقعی که مطالب درسی برایم جالب نیست کارها و تکالیف ضروری را اتنجام  

دهم.

 

 

 

 

 

7

روشهای خاصی را برای خلاصه کردن مطالب درسی (مثلا" جدول بندی) به کار می برم.

 

 

 

 

 

 

8

اغلب اوقات تا آخرین دقایقی که وقت دارم مشغول خواندن مطالب برای امتحان هستم.

 

 

 

 

 

9

سعی می کنم بین آنچه که در حال مطالعه آن هستم  وآن چیزهایی که از قبل می دانستم پیوند

برقرار کنم.

 

 

 

 

 

 

10

 

گاهی اوقات هنگام درس خواندن مکثی می کنم تا بفهم چگونه بخشهای مختلف درس با هم

ارتباط دارند.

 

 

 

 

 

11

من ساعات خاصی را برای درس خواندن در نظر گرفته ام.

 

 

 

 

 

12

در موقع درس خواندن مسایل یا تمرینهای مختلف حل می کنم یا سوالات متعددی از درس

 بیرون می کشم و به آنها جواب می دهم.

 

 

 

 

 

13

یادگیری از طریق حفظ کردن بهتری وسیله ای است که من برای آمادگی یک امتحان

می شناسم.

 

 

 

 

 

14

زمانی که یک مطلب  را نمی فهم، نمی دانم که چگونه خودم را از آن مخمصه نجات دهم.