امروز چهارشنبه 12 مهر 1402

تاثیر روحی و اجتماعی یاد خدا بر روی انسان

0

هر چه قدر یک فرد به خدا و دین اعتقاد بیشتری داشته باشد به همان اندازه از زندگی رضایت بیشتری دارد، موفقتر است و در ارتباط با دیگران صداقت بیشتری دارد.
در یک مطالعه که در نشریه روانشناسی آمریکا به چاپ رسیده است کایون لیم و همکارانش از دانشگاه هاروارد مطالعهای را روی 3 هزار و 100 آمریکایی انجام دادند و از آنها سوالاتی در مورد فعالیت مذهبی و اعتقاد آنها پرسیدند. همین تحقیقات یک سال بعد هم دقیقا به همین شکل انجام شد تا تاثیر باورهای دینی در زندگی این افراد بررسی شود.
در این مطالعات مشخص شد در بین پیروان تمام ادیان، افرادی که به طور مرتب در مراسم مذهبی خاص دین خود شرکت می کنند 28 درصد از زندگی خود رضایت بیشتری دارند. حتی افرادی که گاهی اوقات در مراسم و آئینهای مذهبی شرکت می کردند نیز 23 درصد رضایت بیشتری نسبت به افراد دیگر داشتند.
محققان متوجه شدند یکی از عوامل تاثیرگذار در افزایش میزان رضایت از زندگی افراد مذهبی، افزایش تعداد دوستانی است که آنها به واسطه شرکت در فعالیتهای دینی پیدا می کنند. افرادی که با بیش از 10 نفر ارتباط دوستی دارند به میزان دو برابر بیشتر نسبت به افرادی که دوستان نزدیک ندارند از زندگی خود رضایت دارند.
لیم در این باره گفت: زمانی که تعدادی از دوستان نزدیک طبق یک نظم مشخص و در حین انجام فعالیتهای پرمعنی مانند عبادت یکدیگر را ملاقات می کنند احساس شادی و رضایت از زندگی آنها به طور قابل توجهی افزایش پیدا می کند.

اعتقاد به خدا انسان را امیدوارتر، صادقتر و بخشندهتر می کند
اعتقاد به خدا تاثیر بسیار زیادی روی روحیه مردم دارد. بعد از چند دهه تحقیقات دانشمندان متوجه شدند دین و مذهب انسانها را امیدوارتر، صادقتر و سخاوتمندتر می کند.
دکتر آرا نورنزایان روانشناس دانشگاه بریتیش کلیبیا در این باره گفت: همیشه در مورد تاثیر مثبت اعتقاد به خدا روی رفتار انسانها صحبت می شود، اما این بار ما به دنبال آن بودیم تا از دیدگاه علمی این موضوع را ثابت کنیم.
مطالعات انجام شده بین ارتباط بین مذهب و رفتارهای اجتماعی نشان می دهد افراد مذهبی که دارای افکار معنوی هستند با احتمال کمتری دست به تقلب میزنند و احساس اطمینان بین غریبهها را در یک جمع افزایش می دهند. افرادی که مرتب نماز میخوانند و در مراسم مذهبی شرکت می کنند بیشتر از دیگران در فعالیتهای خیریه مشارکت می کنند و به طور داوطلبانه برای کمک به دیگران داوطلب می شوند.

مذهبیها موفقترند
افراد مذهبی در بسیاری از زمینهها نسبت به بیخداها موفقترند، چرا که افراد معتقد بیشتر برای رسیدن به اهداف بلند مدت خود تلاش می کنند و در این راه مداومت دارند.
این افراد با احتمال کمتری نسبت به دیگران سراغ سوء مصرف مواد مخدر میروند، معمولا در دوران تحصیل موفقیتهای بیشتری کسب می کنند، رفتارهای سالمتری از خود بروز می دهند، کمتر دچار افسردگی می شوند و عمر طولانیتری هم دارند.
مایکل مککالوق استاد دانشگاه میامی نتیجه هشت دهه تحقیقات مختلف در مورد دین، مذهب و اعتقاد به خدا را که روی گروههای مختلفی از مردم در سراسر جهان انجام شده بود مورد بررسی قرار دادند. با تحقیق کردن در دسته بسیار متنوعی از فاکتورها مانند زمینههای اجتماعی، روانشناسی، اقتصادی، عصبشناسی، محققان متوجه شدند رفتارهای مذهبی پیروان ادیان را ترغیب به کنترل بیشتر خود می کند.
دانشمندان معتقدند این که یک فرد بتواند خود را کنترل کند و برای زندگی خود قانونهای خاصی را وضع کند نقش بسیار زیادی در موفقیت او دارد، اما متاسفانه نسبت به این معیارها توجه زیادی صورت نمی گیرد. محققان متوجه شدند دعا خواندن و ارتباط با خداوند روی قسمتهایی از مغز انسانها اثر می گذارد که ارتباط زیادی با کنترل شخصی دارد. این موضوع که افراد مذهبیتر توانایی بیشتری در کنترل خودشان دارد می تواند توضیح دهنده این موضوع باشد که چرا معتقدان به یک دین کمتر از دیگران به سراغ مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی میروند و کمتر از دیگران به دلیل مشکلات اجتماعی و اخلاقی و ارتکاب به جرم به زندان میافتند.