امروز سه شنبه 04 مهر 1402

نقش معلم در رشد خلاقیت دانش آموزان

0

معلم به عنوان یکی از مهمترین اجزای تشکیل دهنده یک نظام آموزشی عاملی اساسی در تقویت یا تضعیف قوای خلاق دانش آموزان می باشد بلوم(1985) معتقد است معلمان نقش مهمی در رشد کودکان خلاق و مستعد بازی می کنند. (نقل از رنزولی 1993)

رنزولی 1993،در الگویی که برای یادگیری مطلوب و مناسب ارایه می دهد به نقش معلم از سه جنبه توجه می نماید:

- شیوه های تدریس

شیوه های متعددی برای آموزش و تدریس وجود دارد که معلمان باید از آنها آگاه بوده واز آنها بهره گیرند و یاد گیری هنگامی پیشرفت خواهد شد که بین معلم، و شاگرد و سبک یادگیری هماهنگی کاملی باشد که چون امکان هماهگی کامل کمتر پیش می آید معلم باید با استفاده از روشهای تدریس متنوع و منعطف این نقیصه را جبران کند.

- شناخت به رشته

معلم باید به محتوای رشته خود مسلط باشد البته معلمان ابتدایی که چند موضوع درسی را تدریس می کنند نمی توانند در زمینه ها از تخصص لازم برخوردار باشند اما می توانند در موضوعات و مسایل مورد نیاز از شناخت کافی بر خوردار باشند.

- علاقه به رشد

تمایز اصلی معلمان خلاق از غیر خلاق عشق آنها به رشته معلمی است. معلمانی که ارتباط عاشقانه با رشته خود دارند اغلب دانش آموزان توانا وخلاقی را پرورش می دهند0هرچند رنزولی در الگوی خویش به نکات مهمی در رابطه با نقش معلم اشاره نموده است اما محورهای مهم دیگری نیز وجود دارد که نمی توان از آن غافل شد. از نظر مولف سه بعد اصلی که در پرورش خلاقیت دانش آموزان موثر است عبارت است از آگاهی و دانش در مورد خلاقیت، نگرش مناسب به خلاقیت و مهارتهای تدریس خلاق.

دکتر افضل السادات حسینی