امروز چهارشنبه 05 مهر 1402

نقش مددکاری در آموزش و پرورش

0

مقدمه

پیچیدگی و دشواریهای امروز بشر و شرایط خاص جامعه و فشارهای روانی اجتماعی ناشی از زندگی پر هیاهوی قرن حاضر، ارائه خدمات و اقدامات اجتماعی در جهت استحکام خانواده و جامعه ای سالم، حرفه مددکاری را به صورت یک نیاز اجتماعی مطرح کرده است.

نهاد آموزش و پرورش به عنوان متولی اصلی تعلیم و تربیت رسمی کودکان و نوجوانان و جوانان جامعه برای تحقق اهداف و انجام رسالت خویش همواره در تلاش است تا جامع ترین و موثر ترین روش ها را برای پرورش دانش آموزان بکار گیرد و با فراهم اوردن امکانات مورد نیاز، زمینه رشد و شکوفلایی استعداد های دانش آموزان را در همه ابعاد ایجاد کند.

در این راستا هسته های مشاوره تربیتی در سال 1364 بنا به ضرورت و نیاز به حل مشکلات دانش آموزان در استانها و شورای بررسی مشکلات دانش آموزان در شهرستانها و مناطق تشکیل و سپس در سال 1371 در تعدادی از استانها با جذب مشاوران و روانشنتاسان متخصص تحت نام کلینیک های مشاوره و درمان در سال 1375 با نام مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانش اموزان به فعالیت خود ادامه داد.(البته این مراکز ابتدا در سال 1352 تشکیل شده بود ولی پس از انقلاب اسلامی با توجه به ضرورتهای فرهنگی به طور موقت تعطیل و از سال 71 با اهداف و برنامه های متناسب با فرهنگ مذهبی ادامه فعالیت داد.)