امروز سه شنبه 04 مهر 1402

عوامل شکل دهنده ی شخصیت نوجوانان

0

چهار مورد از عوامل مهم شکل دهنده ی شخصیت نوجوانان از قرار زیر است:

صفات وراثتی

ژنها که حامل صفات ارثی از والدین و همین طور اجداد و نیاکان به هر فرد می باشد، می تواند تمام یا بخشی از قوت ها و ضعف ها را به شخص منتقل نماید که می تواند زمینه ساز رشد همه جانبه و یا بالعکس سقوط و بدبختی وی را فراهم آورد.

خانواده

خانواده شامل پدر و مادر و دیگر اعضا و بستگان درجه ی یک و دو و سه و حتی نزدیکان و دوستان و آشنایان و همسایگان و همسالان و نیز رسانه ها از قبیل تلویزیون و اینترنت و... می تواند در شکل دهی به شخصت نوجوانان مفید و یا مضر باشد.

جامعه

هم کلاسی ها، دبیران، رفقا و رقبا، فاملین، مسئولین مسجد و بسیج، راننده تاکسی، فروشنده و هرکسی که نوجوانان با آنها ارتباط برقرار می کنند و یا توجه آنها را به خود جلب می کنند نیز می توانند در هویت بخشی به نوجوانان نقش مؤثر و یا تخریبی داشته باشد.

آموزش و مراقبت والدین

اولیای خانه و مدرسه نیز با عملکرد و سبک تربیتی و آموزشی خود شخصیت نوجوان را رقم می زنند که در هر دو بعد مثبت و یا منفی نمایان می گردد.

این عوامل هر یک در جای خود و به اندازه ی کافی می تواند در رشد و ارتقای شخصیت و هویت بخشی به نوجوانان مفید فایده باشد و نیز احتمال دارد که نقش یکی از بقیه قوی تر باشد و یا یکی دو مورد کم اثرگذارتر از بقیه باشد که بستگی به موقعیت و شرایط فرد و خانواده و حتی محیط و زمان و فرهنگ و... داشته باشد.