امروز چهارشنبه 12 مهر 1402

تجارب نو در اجرای فعالیتهای پرورشی

0

چکیده:

برنامه ریزی مناسب برای انجام هر کاری از اهمیت زیادی برخوردار است و فرایند انجام کارها باید براساس برنامه از پیش تعیین شده صورت گیرد.. مربیان و معاونین پرورشی نیز باید برای انجام فعالیتهای پرورشی برنامه ریزی منظم و منسجمی طراحی کنند و فرایند انجام آن کار را بر طبق برنامه ریزی صورت گرفته انجام دهند.

مسابقات فرهنگی و هنری یکی از میادین رقابت دانش آموزان در فعالیتهای پرورشی است. شرکت در مسابقات فرهنگی و هنری یکی از مولفه های ارزیابی فعالیتهای پرورشی مدارس به طور عام و عاملین پرورشی مدارس به طور خاص است. به همین منظور همه مدارس به طور عام و عاملین پرورشی به طور خاص، سعی می کنند با تمام توان و قدرت در این مسابقات شرکت کنند و نمره ارزیابی مدرسه را در فعالیتهای پرورشی بالا ببرند. البته اجرای چنین فعالیتهای پرورشی در مدارس تنها بر عهده عاملین پرورشی نیست و همکاری و مساعدت کلیه پرسنل مدارس و دانش آموزان و حتی اولیای دانش آموزان در این امر لازم و ضروری است و علاوه بر اینها مولفه های دیگری از جمله امکانات مدارس، زمان و غیره در انجام فعالیتهای پرورشی در مدارس دخیل هستند. ولی نقش اصلی در فعالیتهای پرورشی بر عهده عاملین پرورشی است، اوست که باید از همه عوامل و امکانات مدرسه برای انجام چنین فعالیتهایی استفاده کند. در نوشته حاضر تجربه عملی خود را برای شرکت در مسابقات فرهنگی و هنری (مراحل آموزشگاهی و منطقه ای) ارائه کرده ام. البته سعی شده تا حد توان مستندات بندهای ذکر شده در این تجربه به صورت pdf در یک CD ارسال شود تا دست اندرکاران جشنواره بتوانند در مورد اثر، بهتر قضاوت نمایند.

شرکت در مسابقات فرهنگی و هنری (مراحل آموزشگاهی و منطقه ای)

مسابقات فرهنگی و هنری یکی از شاخصهای ارزیابی مربیان و معاونین پرورشی است که طی ماههای بهمن و اسفند ماه برگزار می گردد. این مسابقات محل رقابت عاملین پرورشی در مناطق آموزش و پرورش است. بدین منظور هر کدام از عاملین پرورشی سعی می کنند با حداکثر توان در این مسابقات شرکت کنند. البته مولفه های دیگری به غیر از مربی یا معاون پرورشی مدرسه، مانند نوع مدرسه، مدیران و همکاران، وضعیت فرهنگی و معیشتی خانواده های دانش آموزان، امکانات مدارس، وضعیت تحصیلی، رشته و... در میزان شرکت مدارس در این مسابقات دخیل هستند. ولی هیچکدام نمی توانند دلیل قابل قبولی بر عدم اجرا یا اجرای کم فعالیتهای پرورشی در مدارس باشند. به هر حال عاملین پرورشی مدارس نقش اصلی را در این امر دارند و باید نهایت تلاش خود را برای انجام فعالیتهای پرورشی در مدرسه انجام دهند.

تجربه عملی: من برای اجرای مسابقات فرهنگی و هنری در مدرسه به صورتی که حداکثر دانش آموزان شرکت نمایند و نیز دانش آموزان مستعد شناخته شوند، مراحل زیر را انجام داده ام:

1-اعلام فراخوان عمومی در اول سالتحصیلی به طرق اعلام سر صف و نصب در تابلو اعلانات؛

2-مراجعه به کلاسها و بیان اهمیت شرکت در مسابقات و خلق انگیزه در دانش آموزان با ذکر مزایا و محسنات شرکت در مسابقات در مهر ماه؛

3-تهیه و تکثیر برگه ثبت نام فعالیت ها به صورت کلاس به کلاس در مهر ماه؛

4-بررسی برگه های ثبت نام دانش آموزان در مسابقات از لحاظ استعداد و توانایی و صحت و سقم اطلاعات ثبت شده در مهرماه؛

5-گروهبندی دانش آموزان ثبت نام کرده در رشته های ثبت نامی در آبان ماه؛

6-شناسایی دانش آموزان مستعد در هر رشته و انتخاب آنها به سر گروهی رشته ها و ابلاغ خواسته ها و برنامه های مورد نطر به آنها، تا گروه خود را برای انجام برنامه ها در فصل مسابقات (بهمن و اسفندماه) آماده کند.(در آبان ماه سالتحصیلی)؛

7-بیان اهمیت مسابقات در جلسات شورای دانش آموزی و استفاده از کمک اعضای شورا در برگزاری مسابقات؛

8-یک هفته مانده به شروع مسابقات با توجه به شناخت و اطلاعاتی که بدست آورده بودم، دوباره گروهها را بررسی کرده، تغییرات لازم را در چیدمان گروهها انجام دادم؛(دی ماه)

9-در آغاز مسابقات یک جلسه با سر گروهها برگزار کردم و دستورالعمل مسابقات را به طور کامل به آنها تفهیم کردم و از آنها خواستم تا طبق دستورالعمل آثار خود را به بنده تحویل دهند.

10- در طول برگزاری مسابقات هر روز به وضعیت گروهها رسیدگی می کردم تا به وضعیت آنها رسیدگی کردم تا آنها را برای اخذ نتیجه مطلوب تشویق کنم؛

11- بعد از برگزاری هر مسابقه، نحوه انجام کار و نتیجه کار را با گروهها تحلیل می کردم و نقاط قوت و ضعف برنامه ها را بررسی می کردیم.

12- انعکاس نتایج مسابقات به کل دانش آموزان از طریق نصب در تابلو اعلانات و تقدیر از دانش آموزان شرکت کننده در مراسمات مختلف در مدرسه؛