امروز چهارشنبه 12 مهر 1402

طراحی بازی دبستانی

0

اگر قصد طراحی یک بازی دبستانی را دارید یک بازی دبستانی دارای مشخصاتی است.

از جمله:

نام بازی (بازی باید اسم داشته باشد)

هدف بازی (هدف از این بازی مشخص باشد.اینکه در این بازی دنبال تقویت کدام یک ازفاکتورهای آمادگی جسمانی و تقویت کدام ویژگی فردی و یا اجتماعی دانش آموزان هستید).

وسایل مورد نیاز (وسایلی که در این بازی باید مورد استفاده قرار بگیرد مشخص و قبل از شروع بازی آماده شوند ).

تعداد بازیکنان (تعداد دانش آموزانی که باید دربازی مورد استفاده قرار بگیرند معلوم شود).

پایه یا کلاس (این بازی برای کدام پایه مناسب می باشد. برای پایه اول و دوم.یا برای همه پایه ها.یا فقط برای پایه سوم تا ششم. یا برای همه گروهها)

نحوه استقراربازیکنان (استقرار می تواند: پراکنده، مربعی، زیگزاگ، صفی یا ستونی، دایره ای و... باشد).

ایمنی (بازی باید ایمن باشد. ازهر بازی ای در مدارس نمی توانید استفاده کنید. اول حفظ سلامت بعد آموزش مهارت)

شرح بازی (شرح کاملی از بازی بنویسید که خواننده بدون هیچ مشکلی آنرا بفهمد.حتی دانش آموزان)

و در نهایت

آسان کردن فعالیت (یک فعالیت را می توانید، با کم کردن وسایل استفاده شده، کم کردن فاصله ها،کوچک کردن محوطه بازی، همچنین کم کردن زمان بازی و...از مشکل به ساده تبدیل کنید.تا مورد استفاده برای پایه های پایین ترقر اربگیرد)

مشکل کردن فعالیت (یک فعالیت ساده وآسان را می توانید با، اضافه کردن وسایل ورزشی، افزایش فاصله ها، بزرگ کردن محوطه بازی و اضافه کردن زمان بازی و... به مشکل تبدیل کنید. تا مورد استفاده برای پایه های بالاتر قرار بگیرد)