امروز چهارشنبه 02 فروردین 1402

بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

0

مقدمه

موضوع پژوهش که عبارت است از بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران است.اهداف این پژوهش، بررسی رابطه معنادار بودن رضایت زناشویی با هوش در مردان و در زنان می باشد.همچنین بررسی تفاوت معنادار بودن رضایت زناشویی و هوش مردان و زنان می باشد،عنوان گردید.با توجه به وجود پرسشنامه (Enrich) برای سنجش رضایت زناشویی و ماتریس های پیشرونده ریون برای سنجش هوش، بررسی موضوع پژوهش امکان پذیر است.هدف از این پژوهش بررسی میزان تاًثیر هوش بر رضایت زناشویی است و افزایش آگاهی به جوانان در حال ازدواج به منظور حفظ نظام خانواده و ایجاد آرامش و تربیت فرزندان سالم و صالح و جلوگیری از طلاق اهمیت خود را آشکار می کند.هدف از ازدواج باید هدفی معنوی و مقدس و پاک باشد.خانواده ها را از حیث کیفیت روابط درونی و میزان استحکام آنها، می توان به سه تیپ تقسیم کرد.

الف:خانواده متزلزل ب:خانواده متعادل ج:خانواده متکامل.نگرش و عدم شناسایی کامل دو فردی که باهم ازدواج می کنند،داشتن فرهنگ های مختلف، مخالفت والدین با انتخاب همسر و مداخلات آنها که مسلماً بعداز ازدواج ادامه می یابد و عدم رعایت اصول و موازین ازدواج از عوامل اصلی هستند.بیکاری،فقر مالی، و فرهنگی،نداشتن اولاد،اعتیاد نیز می تواند از عوامل طلاق باشد.نتایج تحقیق ویگن و مودی 1983 به نقل از وکیلی 1367 نشان داد زن و شوهرهایی که توانایی درک و پذیرش افکار و احساسات یکدیگر را داشته باشند در زندگی زناشویی راضی تر هستند.در مورد زنان رضامندی زناشویی ارتباط نزدیکی با رضامندی شغلی داشت.برای مردان رضامندی زناشویی با درگیری همسر با حرفه شوهر همبستگی بالایی نشان داد.در این پژوهش جامعه مورد بررسی 60نفر آزمونی که به صورت (30زوج) است به صورت نمونه گیری در دسترس از آنها تست گرفته شد.سن این زوج ها بین 45-15 سال است و میزان تحصیلاتشان از اول راهنمایی تا فوق لیسانس می باشد.ابزارهایی که در این سنجش به کار برده شده است تست رضایت زناشویی وماتریس های پیشرونده ریون بوده است.

بیان مسئله

در زندگی مشترک گاه زوجین در فرایند زندگی از رضایت زناشویی برخوردار نمی گردند که این مسئله ممکن است به دلایل متعددی باشد از جمله هوش و استعداد لازم هر یک از زوجین. همسر گزینی، ازدواج،تشکیل خانواده،فرزند و تربیت او،همه مراحلی از امتحان بزرگ الهی است که یکی پس از دیگری از راه میرسند و آدمی با کوله بار معرفت و اختیار، چنگ در ریسمان توکل الهی میزند تا به اوج قله های پرغرور تکامل قدم نهد و خود را برکشد،تا در نهایت راه های پرپیچ و خم زندگی مقام والایی را احراز نماید.اندیشمندانی که تاریخ را از سر بصیرت مطالعه کرده اند بر این باورند که در طول تاریخ هیچ رسم و قانونی به اندازه همسرگزینی و تشکیل خانواده اهمیت نداشته است.

به نظر کتل هوش، متبلور تمامیت دانش هر فرد را در بر می گیرد و هوش سیالی توانایی کلی ادراک رابطه یا کشف رابطه بین پدیده ها را در او نشان می دهد.هوش متبلور برآمده از محیط و یادگیری هاست در صورتی که هوش سیال وابسته به وراثت است و توان بالقوه را نشان می دهد.کتل معتقد است که هوش متبلور را با آزمون های متفاوت هوش از جمله استنفورد بینه،آزمون های پیشرفت تحصیلی و آزمون های اطلاعات و معلومات به خوبی می توان اندازه گیری کرد در صورتی که برای سنجش هوش سیال می بایست حتما از آزمون های بری از فرهنگ کمک گرفته شود.برونر معتقد است که از راه تجزیه و تحلیل بازنمایی های کودکان می توان به کارکرد هوش آنها پی برد.و به همین منظور مشاهده دقیق آنها را به هنگام فعالیت های روزمره پیشنهاد می کند.همچنین تحقیقاتی در زمینه رضایت مندی زناشویی در داخل و خارج کشور صورت گرفته است.مطالعات گری لیتل و بورکس 1983 به نقل از بنی اسد 1375 نشان می دهد در ازدواج هایی که بیشتر وظایف را زنان بین زن و شوهر انجام می گیرد.سلمانیان 1373 در بررسی تاثیر تفکرات غیر منطقی به نارضایتی زناشویی به این نتیجه رسید که میزان نارضایتی زناشویی در زنان بیشتر از مردان است.کارسون در سال 1963 می گوید:میان تعادل سطح تحصیلات زن و شوهر و خرسندی زناشویی وجه مشترکی موجود نیست در صورتی که هامیلتون 1929 بر خلاف عقیده وی معتقد است، میان سعادت خانوادگی و همگونی تحصیلات همبستگی مثبت وجود دارد.لازم است زوجین قبل از تشکیل خانواده با شرکت در کلاسهای آموزشی ویژه با مطالعه کتابهای مفید و کسب اطلاعات از افراد صاحب نظر، آگاهی های لازم را کسب کنند.از نگاه نافذ امام علی(ع) مومن کسی است که علیرغم قلبی غمگین،چهره ای پرنشاط دارد و این بهترین میزان و ظابطه برای ارزیابی لیاقت زن یا شوهردر زندگی مشترک است.در اینجا تلاش ما نیز روشن کردن این مسئله است که آیا هوش با رضایت زناشویی رابطه دارد یا خیر؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

مفهوم و مقصود زناشویی و ازدواج در طی قرن ها و شرایط اقتصادی واجتماعی و جغرافیایی و... پیوسته دستخوش تحول و تغییر بوده و با عوامل و نیازمندی های گوناگون درآمیخته است.لیکن امروزه مفهوم زناشویی و ازدواج با با شرایط قرن حاضر بر اساس محبت،همکاری،همدردی،تفاهم و فداکاری متقابل و زندگی مشترک زن و مرد استوار است.عمده ترین اهدافی که برای تحقیقات و مطالعات مختلفی که پیرامون موضوع خانواده صورت گرفته است مشخص نمودن ضرورت واهمیت نقش خانواده در جوامع مختلف در جهت رشد و پیشرفت و اعتلای اهداف آرمانی آن جامعه بوده است.به عبارت دیگر محققان مختلف از ابعاد مختلف جامعه شناسی،روانشناسی،مردم شناسی و...سعی نموده اند تا با ارائه ی راهکارهای جدید زمینه های تداوم و انسجام بیش از پیش خانواده را مهیا سازند زیرا امروزه دریافته اند که تنها در سایه ی امنیت و آرامش خانواده است که می توان فرزندانی سالم و پویا تربیت نمود و از آنجا که زن در خانواده نقش مهمی در انسجام و شکل گیری شخصیت افراد خانواده دارد و زمانی می تواند نقش خود را کاملتر انجام دهد که دارای رضایتمندی زناشویی بیشتری باشد لذا از رضایت زن در ازدواج موضوع مورد مطالعه تحقیقات متعدد قرار گرفته است.

اهداف پژوهش

اولین هدف این پژوهش بررسی رابطه ی معنادار بودن رضایت زناشویی باهوش در مردان می باشد. دومین هدف بررسی رابطه ی معنادار بودن رضایت زناشویی باهوش در زنان می باشد. سومین هدف بررسی تفاوت معنادار بودن رضایت زناشویی مردان و زنان می باشد و چهارمین هدف این پژوهش بررسی تفاوت معناداربودن هوش مردان و زنان می باشد.

فرضیه های پژوهش

بین رضایت زناشویی باهوش در مردان رابطه معناداری وجود دارد.

بین رضایت زناشویی باهوش در زنان رابطه معناداری وجود دارد.

بین رضایت زناشویی مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد.

بین هوش مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد.

متغیرها و تعریف عملیاتی

هوش: یک مفهوم انتزاعی است و در واقع هیچگونه پایه ی محسوس،عینی و فیزیکی ندارد(دکترپاشا) هوش از نظر علمی:عقل سلیم،شعور علمی،ابتکار،استعداد،انطباق خود با موقعیت های مختلف، بخوبی قضاوت کردن،بخوبی درک کردن و بخوبی استدلال کردن،اینها فعالیت های اساسی هوش به شمار می روند(بینه و سیمون،1916،دکتر پاشا) رضایت:رضایت حالت هیجانی است که با رسیدن به یک هدف پدید می آید. رضایت زناشویی:الیس معتقد است که رضایت زناشویی احساسات عینی از خوشنودی،رضایت و لذت شروع شده توسط زن یا شوهر است موقعی که همه جنبه های ازدواجشان را در نظر بگیرند.

متغیر مزاحم:وضعیت اقتصادی،مسائل فرهنگی،مشکلات اجتماعی که به علت محدودیت زمانی و مکانی

کنترل شده اند بنابراین تعمیم نتایج این پژوهش با احتیاط باید صورت گیرد.