امروز چهارشنبه 02 فروردین 1402

نقاط قوت و ضعف یادگیری الکترونیکی

0

فواید یادگیری الکترونیکی

آموزش الکترونیکی، روش آموزشی است که به یادگیرندگان اجازه می دهد که بر اساس زمان خودشان کار کنند، در مکان انتخابی مطالعه کنند و بدون تماس رو در رو با مربی ارتباط برقرار کنند (بیت، 2005). سالوادور (2004) خاطر نشان می سازد که یادگیری آنلاین عرضه کننده آزادی، راحتی و توانایی ارتباط با دیگر یادگیرندگان را در سراسر کشور فراهم می کند. فواید فردی شامل کاهش زمان و هزینه مسافرت، یادگیری بر اساس گام های خود که یادگیرندگان می توانند بر اساس برنامه خود پیش روند و امکان مطالعه در هر زمان و مکان برای آنها فراهم می باشد (پیسکوریچ، 2004).

پیسکوریچ (2004) پنج فرضیه که ممکن است بر یادگیری افراد در محیط الکترونیکی تاثیر گذارد را مورد بحث قرار می دهد. این پنج فرضیه عبارتند از:

1- یادگیری الکترونیکی در مقایسه با روشهای آموزشی سنتی به وقت کمتری نیاز دارد.

2- فعالیت الکترونیکی به دلیل انعطاف زمانی و برنامه ای آن نیاز به برنامه ریزی پیشرفته کمتری دارد.

3- یادگیرندگان از خصوصیات و انگیزش شخصی برای فعالیت مستقلانه برخوردارند.

4- یادگیرندگان از دانش و مهارتهای پیش نیاز ضروری برخوردارند.

5- تمام برنامه های الکترونیکی قانونی و سودمند هستند.

هاروی و همکاران(2003) در مزایای یادگیری الکترونیکی به مواردی از قبیل(1) فراگیر محور بودن و قابل دسترسی برای سایر مردم (2) یادگیری بهتر به جهت همراه بودن صدا و تصویر (3) یادگیری بهتر به جهت ارائه مدلها و شبیه سازی اجسام و (4) تکرار پذیر بودن برنامه های آموزشی اشاره دارد.

هولمز (2000) امتیازات یادگیری الکترونیکی را به شرح زیر بیان می کند:

1- روش غیر همزمان دوره های الکترونیکی باعث تسهیل ارتباط و تعامل بین یادگیرندگان و آموزشیاران می شوند.

2- دوره های الکترونیکی به دانشجویان کمک می کند تا با آموزشیاران و دیگر دانشجویان تعامل داشته باشند و به همان خوبی روشهای متنوعی از شرکت کردن در بحث را یاد بگیرند.

3- آسان بودن به روز کردن محتوا: سیستم مدیریت دوره باعث راحتی به روز کردن محتوا می شود.

4- مدیریت کلاسی دارای انعطاف زیادی است. به طور مثال، تعداد دانشجویان می تواند افزایش یابد و مدیریت شود.

علاوه بر موارد بالا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- هم به روش همزمان و هم به روش غیر همزمان اتفاق می افتد.

2- اجازه یادگیری خود آموز را می دهد.

3- به محتوای پیام تمرکز دارد.

4- باعث تسهیل کار مشارکتی می شود.

5- به راحتی می تواند مکالمات متنی الکترونیکی را ذخیره کند.

6- انواع گوناگون تعامل را امکانپذیر می سازد.

7- امکان به کارگیری رویکرد ساختن گرایی در یادگیری را می دهد.

8- عدم نیاز به حضور فیزیکی استاد و دانشجو در کلاس

9- عدم وابستگی کلاس درس به زمان خاص

10- کیفیت بالاتر ارائه دروس

11- پشتیبانی از تعداد زیاد دانشجو در یک درس

12- اعتبار علمی دانشگاه مجازی

13- بالا بردن سطح علمی جامعه

14- دسترسی به کتابخانه مجازی

چالش ها و نقاط ضعف یادگیری الکترونیکی

چالش ها

بهرحال، علیرغم امتیازات دوره های الکترونیکی، روزت و شلدون (2001) خاطر نشان می کنند که دوره های الکترونیکی همچنین دارای چالش هایی می باشد. چالش هایی شامل:

1- آهستگی: عناصر چند رسانه ای دوره می تواند دسترسی به مواد دوره را آهسته یا مشکل سازد.

2- هزینه بالا: هزینه آغاز و ادامه دوره ممکن است بالا باشد.

3- عدم شهود: دوره های الکترونیکی نیازمند مهارتهای تعاملی و فنی است.

4- غیر نظامند بودن: کمبود ساختار می تواند باعث اغتشاش و ناراحتی شود.

نقاط ضعف دوره های الکترونیکی:

1- کمبود سرنخ های شنیداری یا تصویری

2- اعتماد بیش از حد به ارتباط مبتنی بر متن

3- نیاز به زیر ساختار که ممکن است گران باشد.

4- نیاز به یادگیرندگان با انگیزش بالا دارد.

5- پاسخ های زیاد می تواند به هرج و مرجی از تبادلات پیامی تبدیل شود.

6- نیازمند زمان، منبع و مهارت زیادی است.

7- کمبود مشارکت اجتماعی