امروز پنجشنبه 10 فروردین 1402

خواندن کنترل شده با پیش دبستانی ها

0

چگونه پیشرفت کتابخوانی کودکان 3 تا 5 سال را کنترل کنیم؟

چگونه فرزندان شما در کتابخوانی پیشرفت می کنند و شما برای کمک به آن ها چه کار می توانید بکنید؟

- چگونه می توان این نظارت و کنترل را به کار برد؟

در کنترل خواندن، از همان راهی استفاده کنید که پزشک، نمودار رشد را به کار می‌ برد. به دنبال الگوی رشدی با حرکات آرام و تند باشید. همان اندازه که فرزند شما خواندن را خوب انجام دهد، نشانه‌سلامتی اوست.

مراحل سنی یا درجه ‌ی تحصیلی برای هر بررسی فهرست می شود، اما تنها به عنوان یک راهنما.

پیشنهاد می کنیم حتی اگر فرزند شما به مدرسه می‌ رود، خواندن کنترل شده را که از یک یا دو سالگی او آغاز کرده اید، همچنان ادامه دهید تا موفق شوید. آن راه ارزش بیشتری دارد و فرزند شما را پیوسته و منظم، یک کتابخوان مستقل بار می ‌آورد.

- والدین چگونه می توانند کمک کنند؟

والدین نقش کلیدی در پیشرفت کتابخوانی فرزندان خود در سطوح مختلف دارند. همان گونه که پیشرفت فرزندتان را دنبال می ‌کنید کار هایی را که می توانید برای گسترش علایق و مهارت های فرزند خود انجام دهید، بررسی کنید.

- منظور از کنترل چیست؟

توجه داشته باشید که نشانه های بررسی شما بیشتر از همه، کجا به نتیجه می رسند. اگر پاسخ ‌های شما بیشتر الف باشند، احتمالاً فرزندتان در حال تغییر (جا به جا‌یی) از یک سطح پایین تراست.

اگر جواب ها بیشتر (ب) باشند، فرزند شما احتمالاً در میانه‌ ی این مرحله قرار دارد.

اگر بیشتر بررسی ها (ج) باشند احتمالاً فرزند شما در حال گام برداشتن به مرحله‌ ی بعدی است. اگردرباره ‌ی پیشرفت خواندن فرزند خود نگرانید، با معلم یا پزشک متخصص او صحبت کنید.

- کنترل خواندن پیش دبستانی ها:

بیشتر کودکان پیش دبستانی، دنیای چاپ و کتاب را می شناسند. ممکن است کودکی وانمود کند که در حال خواندن کتاب مورد علاقه اش است. این وانمود کردن، گامی است به سوی خواندن واقعی و کمک می کند تا او خود را یک خواننده واقعی کتاب به شمار آورد.

- آیا فرزند شما...

1 داستانی را با نگاه کردن به تصاویر دوباره بازگو می کند؟

الف) نه هنوز ب) گاهی اوقات ج) اغلب

2 با بازگو کردن واژه ها از ذهن خود، وانمود به خواندن کتاب می کند؟

الف) نه هنوز ب) گاهی اوقات ج) اغلب

3 زمانی که شما مشغول خواندن هستید، از شما سؤال می کند؟

الف) نه هنوز ب) گاهی اوقات ج) اغلب

4 بر روی کاغذ نشانه ‌هایی که شبیه حروف اند را نقاشی می کند؟

الف) نه هنوز ب) گاهی اوقات ج) اغلب

آیا فرزند شما می تواند...

1 شعرها و آوازهای کودکانه بخواند؟

الف) نه هنوز ب) کمی ج) اغلب

2 آن چه را که بعداً در داستان اتفاق می ‌افتد پیشگویی کند؟

الف) نه هنوز ب) گاهی اوقات ج) اغلب

3 حروف الفبا را تشخیص دهد و نام ببرد؟

الف) نه هنوز ب) گاهی اوقات ج) اغلب

نگران نباشید خوب است اگر فرزند شما...

1 در حالی که شما می‌ خوانید، پرسش های زیادی می ‌کند. کودکان از راه حرف زدن درباره‌ ی کتاب‌ ها می ‌آموزند.

2 نمی‌ تواند هنگام گوش کردن به داستان آرام بنشیند. بعضی از کودکان در حالی‌ که نقاشی می‌ کنند یا با اسباب بازی، بازی می ‌کنند بهتر گوش می دهند.

3 حروف و کلمات را وارونه می‌ نویسد. پیش دبستانی ها درحال تعیین موقعیت هستند.

4 کتاب ‌های غیر داستان یا مفهومی را به کتاب ‌های داستان ترجیح می‌ دهد. بعضی از بچه‌ ها این ‌گونه هستند.