امروز چهارشنبه 02 فروردین 1402

طرح درس چادرنشین ها تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی

0

به نام خدا

فعالیتها

مشخصات کلی

نام درس: تعلیمات اجتماعی موضوع درس: چادر نشین ها صفحات کتاب: 12-14

پایه: سوم مدت اجرا: 50 دقیقه تاریخ اجرا: / / 13

آموزشگاه: شهرستان: اهر طراح:

فعالیت های قبل از تدریس

الف - هدف کلی: دانش آموزان با زندگی مردم عشایر و شغل آنها آشنا شوند.

رئوس مطالب:

ج- اهداف رفتاری (و سطوح آن):

الف - اهداف شناختی:

- ایل را تعریف کنند (فهم)

- علت چادر نشینی ایلات و عشایر را شرح دهند(تحلیل)

- حداقل نام پنج حیوان در زندگی عشایری مورد استفاده است نام ببرند(دانش)

ب- اهداف عاطفی- نگرشی:

شکل چادر مردم ایل نشین را در دفتر خود نقاشی کنند (واکنش)

نسبت به یافتن اطلاعات از زندگی چادر نشینی علاقه نشان دهند (توجه)

ج- اهداف مهارتی:

- با گروه خود چادر عشایری درست کنند (اجرای مستقل)

- فراورده های عشایری مثل کشک، قارا، ماست و غیره را تهیه کرده و به کلاس آورند (دقت)

- نحوه‌ی زندگی ایلات و عشایر را در کلاس اجرا کنند (تقلید)

ب- اهداف جزیی:

1- با زندگی مردم عشایر آشنا شوند.(حیطه شناختی)

2- با مفهوم ایل آشنا شوند.(حیطه شناختی)

3- با شغل اصلی مردم ایل وعشایر آشنا شوند.(حیطه شناختی)

4- بتوانند با علاقه به توضیحات معلم و دیگران دراین زمینه گوش دهند.(حیطه عاطفی)

5- بتوانند در بحث های گروهی فعالانه شرکت کنند.(حیطه عاطفی)

6- در مورد زندگی چادر نشینی تحقیق کنند.(حیطه مهارتی)

7- بتوانند در باره‌ی زندگی ایلی سؤال کنند.(حیطه مهارتی)

رفتار ورودی

دانستن: مرکز استان فارس – آرامگاه شاعران معروف شیراز – فایده عرق گل و گیاه

روش تدریس

پرسش و پاسخ- نمایشی- کارایی تیم- ایفای نقش.

رسانه های آموزشی

کتاب درسی تعلیمات اجتماعی – گچ سفید و رنگی- تخته کلاس و تخته پاک کن- تصاویری در رابطه با زندگی عشایر- سوغات عشایر شامل: کشک، کره حیوانی، پنیر، ماست. سه پایه و مشک، تابه برای پخت نان، ماکت حیوانات اهلی و ماکت زندگی عشایر.

زمان

فعالیتهای ضمن تدریس

فعالیت های مقدماتی

شروع درس با نام خدا، سلام و احوال پرسی و برقراری رابطه عاطفی با فراگیران، حضور وغیاب کردن،دقت به وضعیت روحی و جسمی فراگیران

3قیقه

ارزشیابی تشخیصی

(آزمون رفتار ورودی)

فعالیت های معلم

فعالیت های دانش آموزان

8

دقیقه

نمونه سؤالات از درس قبلی:

مرکز استان فارس چه نام دارد؟

نام دو تن از شاعران بزرگ ایران را که آرامگاه آنها در شیراز قرار دارد نام ببرید؟

گروه قرمز از طرف معلم ودانش آموزان مورد تشویق قرار می گیرد.

عرق گلها و گیاهان چه فایده‌ای دارند؟

آفرین به دخترای خوبم

جاهای دیدنی استان خودمان را نام ببرید؟

مرحبا به گروه سبز

ظاهراً درس قبل را خوب یاد گرفته‌اید! هیچکدام از گروهها سؤالی ندارید؟

معلم مکث کرده وبه همه‌ی کلاس توجه می‌کند.

نماینده گروه زرد با برداشتن سؤال از ماکت و مشورت در گروه پاسخ می دهد: شهر شیراز

داوطلب گروه قرمز سؤال خود را از ماکت برداشته و بعد‌ از مشورت در‌گروه پاسخ می‌دهد: سعدی و‌حافظ

داوطلب گروه نارنجی سؤال خود را از ماکت برداشته و همچون دو گروه دیگر پس از مشورت با اعضای گروه خود پاسخ می‌دهد: برای درمان بعضی از بیماری ها مفید است.

نماینده گروه سبز پس از برداشتن سؤال از ماکت و بحث وتبادل نظر با اعضای گروه پاسخ می دهد: دشت لاله- تونل کوهرنگ- سیاه سرد بروجن- پل زمانخان و.......

در این مرحله اگر دانش آموزان سؤالی داشته باشند می پرسند.

آماده سازی

بچه ها یادتان هست که ما همیشه همراه خانواده‌ی آقای هاشمی سفر می کردیم امروز هم می خواهیم همراه آنها باز هم به جاهای دیدنی برویم تا نقاط بیشتری را ببینیم و بشناسیم.از چند مهمان عزیز دعوت کرده‌ام که به کلاس ما بیایند و شما را با جاهای دیدنی منطقه خودشان و آداب ورسوم و کارهایشان آشنا کنند.

آیا دوست دارید؟

معلم مشوق دانش آموزان کلاس برای پرسیدن سؤال از میهمانان می باشد

معلم کلاس را کنترل می کند واز بچه ها می‌خواهد که به دقت گوش دهند.

دانش آموزان با جواب دادن بله مشتاق دیدن مهمانان شدند.

مهمانان با لباسهای زیبا و محلی خود وارد می‌شوند. همراه با وسایل و سوغاتی(کشک- قارا- کره و....) که با خود آورده‌اند آماده‌ی ایفای نقش می شوند. دانش آموزان با دیدین مهمانان خوشحال می شوند وبا آنها سلام واحوال پرسی می‌کنند.مهمانان به ترتیب کارهای خود را ارائه می‌دهند. زدن مشک وتوضیح دادن در مورد کارهایشان و نام بردن فراوارده های تولیدی و دامی خودشان. پختن نان تیری وتوضیح در مورد پخت و تهیه آن. توضیح در مورد نحوه آماده کردن نخ های پشمی و کاربرد آنها در زندگی شخصی خودشان و دیگر افراد جامعه(خودشان برای قالی‌بافی، جاجیم بافی وسیاه چادر و....)برای تهیه لباس پشمی و......

5

دقیقه

ارائه درس

معلم تصاویری را که مربوط به زندگی عشایر است روی تابلو کلاس نصب می کند و از دانش آموزان می پرسد: بچه های خوبم با توجه به توضیحاتی را که دوستان دادند و با توجه به تصاویری را که می بینید حتماً حدس زده‌اید که درس امروز شما در رابطه با چیست؟

معلم کلمه چادر نشینی را وسط تابلو می نویسد. سپس از دانش آموزان می خواهد برای فهمیدن بیشتر درس کتابها را باز کنند و به صورت لب خوانی در محدوده‌ی زمانی مشخص که صفحه 12است بخوانند. معلم در این زمان جدول آماده شده‌ی کارآیی تیم را روی تابلوی کلاس نصب می‌کند. پس از چند دقیقه معلم پایان زمان را اعلام می‌کند. معلم سؤالات آماده شده در رابطه با درس جدید را به همراه پاسخ نامه بین دانش آموزان توزیع می‌کند. معلم پایان زمان را اعلام می کند و از دانش آموزان می خواهد برگه‌ی سؤالات را داخل کشوی میز قرار دهند.(سه دقیقه)

معلم همان برگه‌ی سؤالات را همراه با پاسخ نامه به صورت گروهی توزیع می کند و از اعضای گروهها می خواهد که با مشورت هم، با دیگر سؤالات پاسخ دهند در زمان تعیین شده(دو دقیقه)

فراگیران جواب می دهند: چادر نشینی

کتابها را باز کرده و مشغول خواندن درس می‌شوند.

دانش آموزان کتابها را می بندند.

دانش آموزان به طور فردی مشغول خواندن سؤالات و پاسخ گویی به آنها می شوند.

دانش آموزان سؤالات را جمع می کنندو داخل کشو یا زیر کتاب خود قرار می دهند.

دانش آموزان پس از گرفتن برگه‌ی سؤالات به صورت گروهی با هم بحث ومشورت می کنند وسؤالات را یکی یکی در پاسخ نامه‌ی جدید جواب می دهند.

20

دقیقه

جمع بندی

فهمیدیم که به گروهی از مردم که در چادر زندگی می‌کنند.......... می گویند.

شغل اصلی ایل دام پروری است به به طور مرتب از جایی به جای دیگر کوچ می کنند.

بیشتر مردم یک ایل با هم خویشاوند ند.

چادر نشین

دانش آموزان به دقت گوش می دهند.

و پاسخ را تکرار می کنند.

5

دقیقه

فعالیت های پس از تدریس

ارزشیابی پایانی

معلم سؤالاتی را که از قبل آماده کرده و در پاکت قرار داده را در بین گروه ها توزیع می کند و از آنها می خواهد که سؤال خود را برداشته در گروه با هم مشورت کرده ویه سؤال پاسخ دهند.

*سؤال گروه زرد: چرا افراد ایل کوچ می کنند؟

آفرین دخترم

*سؤال گروه نارنجی: اگر دشمنان به کشور حمله کنند مردم عشایر چه می کنند؟

مرحبا به دخترم

*سؤال گروه قرمز: چند فراوردهای دامی که مردم عشایر تولید می کنند را نام ببرید؟

احسنت دختر گلم

* سؤال گروه سبز: به افراد ایل چه می گویند؟

بله درست است دوستانتان را تشویق کنید.

به دانش‌آموزان فرصت سؤال داده می شود تا اگر اشکالی دارند برطرف شود.

چون درس امروز را خوب یاد گرفته‌اید یک آفرین هلیکوپتری بفرستید.

یکی از اعضای هر گروه به نمایندگی از طرف گروه پاکت خود را برداشته آن را باز می کند سؤال را برای گروه اش می خواند و در گروه راجع به پاسخ سؤال با هم بحث می کنند وبه پاسخ صحیح می رسند.

داوطلب گروه سؤال را می خواند و پاسخ می‌دهد.

دانش آموز پاسخ می‌دهد: برای یافتن چراگاه

دانش آموز داوطلب پاسخ می دهد: مردم عشایر اولین گروهی هستند که از مرزهای کشور دفاع می کنند.

دانش آموز داوطلب پاسخ می دهد: ماست، کشک، پنیر، دوغ، کره و......

دانش آموز داوطلب پاسخ می دهد: عشایر

دانش آموزان با شور وشوق خودشان را تشویق می‌کنند.

آفرین

7

دقیقه

تعیین تکلیف

تصویری را هم که معلم از قبل آماده کرده به آنها داده و از آنها می خواهد که به طور مختصر در مورد تصویر توضیح دهند.

خوب بچه ها کتاب ها را باز کنید تا یک بار از روی درس بخوانید تا اگر اشکالاتی تلفظی دارید برطرف شود.

معلم از دانش آموزان می خواهد که یکبار دیگر درس را برای خانواده بخوانند و پرسشهای پایان درس را در دفتر اجتماعی بنویسند و پاسخ دهند و سیاه چادر را دفتر خودشان بکشند.

معلم چند موضوع را که قبلاً روی برگه نوشته و آماده کرده بین دانش آموزان تقسیم می کند و از آنها می‌خواهد که به دلخواه در مورد هر یک از موضوعات که دوست دارند به کمک بزرگترها یا با استفاده از کتابهای دیگر(غیر درسی) تحقیق کرده وبرای جلسه آینده به کلاس بیاورند وبهترین آنها انتخاب شده ومورد تشویق قرار گیرند.

موضوعات تحقیق:

در مورد لباس زنان عشایری

آداب و رسوم مردم چادر نشین(عشایر)

نحوه تهیه محصولات لبنی توسط ایلات.

خوب بچه ها درس ما تمام شد برای سلامتی آقا امام زمان (عج) وسلامتی خودتان صلوات.

دانش آموزان تصاویر مورد نظر را گرفته روی آن فکر کرده تا خلاصه‌ای در مورد آن بنویسند.

یکی از دانش آموزان از روی درس می خواند و بقیه خط می برند.

دانش آموزان دقت می کنند و پاسخ می دهند: چشم

دانش‌آموزان گوش می کنند وموضوعات را تحویل گرفته ودر مورد موضوع مورد نظر خود فکر می‌کنند.

2

دقیقه