امروز چهارشنبه 02 فروردین 1402

نقش معلمان در راهنمایی و رشد کودکان

0

بچه ها نیازمند تربیتی لطیف هستند، راهنمایی های ماهرانه از اهداف برنامه های هنرمندساز است. مثل بچه های جوانی که در Reggio Emilia کتاب راهنمایی از شهرشان درست کردند و نوجوانان بروکلین که از مهارت ها یشان در هنر گرافیک استفاده کرده و اظهارات قوی راجع به هویت خود، خشونت و مواد مخدر در جامعه ارایه کردند و بچه های اسکاتلندی که در سن 10 تا 14 سالگی یک پروژه سه بعدی را ساختند و در معرض نمایش عموم قرار دادند. در تمام این موارد خلاقیت خود به خود شکوفا نشده است. بلکه بچه ها آموخته اند که منابع و مهارت ها را به بهترین وجه به کارگیرند و سپس به آن ها فرصت داده اند تا تحت نظارت افراد حرفه ای و همسالانشان این مهارت ها را تمرین کنند.