امروز شنبه 05 فروردین 1402

روش های بهبود روابط اجتماعی

0

در دنیای امروز مناسبات و روابط اجتماعی ازجمله مهمترین عوامل موفقیت افراد محسوب می شود. کامیابی و موفقیت بدون برقراری روابط اجتماعی مناسب تقریبا غیر ممکن است. مثلا بسیاری از کارکنان یک سازمان به نوعی (کمتر یا بیشتر) به یکدیگر وابسته اند و یا فردی را خارج از سازمان مربوطه در نظر بگیرید که کارش در ارتباط با همین سازمان قابل انجام است. در هر دو مورد ما با اشخاص سروکار داریم,افرادی که انسانند و عموما نسبت به نوع برخورد دیگران با خود شدیدا حساس هستند(هم چنان که خودمان هم اینگونه ایم). بدون تردید افرادی که روابط اجتماعی بهتری برقرار می کنند,شاهد موفقیت های بیشتری خواهند بود.

مهمترین عواملی که در بهبود روابط اجتماعی نقش دارند عبارتند از:

 1. تحسین و تعریف واقعی از دیگران
 2. لبخند زدن یا تبسم
 3. جدی بودن همراه با شوخ طبعی با توجه به شرایط
 4. ظاهر مناسب و آراسته
 5. انتقادپذیربودن 
 6. حفظ روحیه اعتماد به نفس 
 7. تناسب حرکات و رفتار
 8. بیان و کلام مناسب
 9. آمادگی داشتن جهت پذیرش مسئولیت های بزرگتر
 10. شکستن تفکرات سنتی 
 11. پویایی و عدم ایستایی
 12. پرهیز از کینه و انتقام جویی
 13. حفظ خونسردی
 14. پرهیز از تعصب
 15. نگرش مثبت نسبت به خود و دیگران
 16. احترام گذاشتن به دیگران
 17. شنونده خوب بودن
 18. دسترسی به اطلاعات بیشتر و تازه تر