امروز شنبه 05 فروردین 1402

تاثیر استفاده از تکنولوژی آموزشی در یادگیری

0

یادگیری

هدف از آموزش یادگیری است. استفاده از رسانه های آموزشی نیز برای تأمین همین منظور است. روانشناسان هدف از آموزش یادگیری را به تغییرات کم و بیش پایداری که در اثر تجربه در رفتار فرد ایجاد می شود، اطلاق می کنند. بنابراین، باید با شناخت ویژگی های فرد و ابزارهای مناسب آموزشی شرایطی فراهم ساخت که این تغییرات بهتر و وسیع تر انجام گیرد. یکی از مسئولیت های معلمان درک و شناخت دانش آموزان و پی بردن به نیازهایشان و تلاش در جهت ایجاد محیط مناسب برای فراگیران آنان است. چنین محیطی باید به نحوی سازماندهی شود که دانش آموزان بتوانند مناسب ترین واکنش ها را در برابر آن ایجاد نمایند و محیط یادگیری برانگیزاننده باشد. اگر یادگیرنده روش های جستجو و دستیابی به اطلاعات صحیح را بیاموزد، به طور مستقل در پی حل مسئله خواهد بود و تغییر رفتار پایدار در او ایجاد می گردد.

نقطه پیوند تکنولوژی ویادگیری: یکی از اصول آموزش مدارس در سطوح بین المللی، وجود آزمایشگاه ها و کارگاه ها و طراحی نرم افزارهای آموزشی برای تجربه کردن آموزه های تئوری است تا دانش آموز بتواند با ساختن، خراب کردن، دیدن و لمس کردن آنچه را که در ساعت های کسالت آور و خشک درس می آموزد به عینه مشاهده کند. مهمترین دلیل استفاده از وسایل آموزشی، نقشی است که حواس مختلف در یادگیری دارند نتایج تحقیقات نشان داده اندکه حواس مختلف در یادگیری نقش یکسانی ندارند.

ولی متاسفانه در بسیاری از موارد تدریس بدون کمک آموزشی، معلمان به کاربرد 13 % از حس شنوایی تاکید فراوانی دارند به طوری که حدود 60 % از وقت دانش آموزان در مدارس ابتدایی و 90 % در مدارس متوسطه صرف گوش دادن می شود. در حالی که دانش آموزان حدوداً یک چهارم مطالب شنیده شده را می توانند به خاطر بسپارند لازم به تذکر است که هیچ یک از رسانه های آموزشی به تنهایی قادر به ارائه خدمات کامل آموزشی نیستند. بلکه تلفیقی مناسب از آنها می تواند معلمان را در تدریس و دانش آموزان را در یاد گیری، یاری کند که این با بهره گیری از تکنولوژی آموزشی امکان پذیر است.

تاثیر استفاده از تکنولوژی آموزشی در آموزش و یادگیری

جوامع بشری با سرعتی شگفت انگیز در جنبه های مختلف زندگی درحال توسعه، تغییر و تحول اند. پیشرفت علوم و فنون به همراه خود نیازهای جدیدی هم ایجاد می کند. بنابراین آموزش هم باید با سرعت و کیفیت بیشتر انجام شود. امروزه بیش از هر زمان دیگری تکنولوژی آموزشی در آموزش و پیوند دادن دانش آموزان به فرصتهای جدید یادگیری نقش ایفا می کند. انباشت اطلاعات و در دسترس بودن آنها در فضای اینترنت و همچنین قابل حمل بودن لب تاب ها، فرصتی است برای مدارس تا از طریق تکنولوژی یادگیری در کلاس درس را ارتقا بخشند و مکملی برای آن به وجود آورند. استفاده از تکنولوژی هایی مانند محیط های یادگیری مجازی به دانش آموزان امکان می دهد که در کلاس هایی فراتر از دیوارهای کلاسشان شرکت کنند. استفاده از برنامه های دسترسی تمام دانش آموزان به، درسی آنلاین، کانال رسانه های اجتماعی، آکادمی های یادگیری مجازی و ابزار تکنولوژی مکمل پیشرفته را فراهم آورده است. (زنگنه، 1390) همچنین یافته های متعدد، اثرات مثبت توان بالقوه تکنولوژی آموزشی بر بهبود نگرش دانش آموزان نسبت به خود حمایت می کند.مثلا؛ استفاده از کامپیوتر می تواند، با ایجاد محیط شبه شخصی،باعث افزایش عزت نفس، کنترل فعال بر محیط شود و انگیزه یادگیری در دانش آموزان را افزایش دهد. طرح ها و تمرین های درسی که با تکنولوژی آموزشی پیشرفته به ویژه با کامپیوتر ادغام شده باشند، می توانند فهم مفاهیم و اصول چالش انگیز را آسانتر سازند. برای نمونه، دانش آموزانی که فراگیرندگان دیداری هستند، می توانند از تصاویر متحرک و ثابت و نیز نمایش های ویدئویی که در نرم افزارهای آموزشی قرار دارد بسیار سود ببرند. نرم افزارهای ابزاری می تواند خلاقیت و کنجکاوی را پرورش داده و انجام تکالیف را آسان تر سازند. نرم افزارهای شبیه ساز نیز می تواند تجربه های تعاملی و پاداش های درونی ایجاد کند که متون درسی به تنهایی قادر به آن نیستند. بدون تردید، دانش آموزانی که خود را از لحاظ یادگیری موفق در نظر می گیرند از مدرسه لذت بیشتری میبرند و موفقیت درسی بیشتری کسب می کنند. (عالی، 1381)

استفاده از تکنولوژی برای آموزش روشی است که برحسب یافته های روان شناسی پایه گذاری شد. تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که نقش اصلی تکنولوژی آموزشی کمک به بهبود کارایی وکیفیت فرآیند تدریس و یادگیری است. تکنولوژی آموزشی را می توان به عنوان تکنولوژی تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار داد. اگر معلمین خوب آموزش دیده باشند، این روش واقعا تحولی درسرعت وماندگاری یادگیری ها درذهن ایجاد می کند.