امروز چهارشنبه 02 فروردین 1402

تأثیر دین بر خانواده و اجتماع

0

شخصیت انسان غالبا از همان سال های اولیه زندگی در محیط خانواده شکل می گیرد. گرایش ها، نگرش ها، افکار، عادات و رفتار انسان از خانه آغاز و با عوامل موجود در محیط تکمیل و تقویت می شود. آنچه را کودک از آغوش خانواده دریافت می دارد در طول زندگی همراه دارد و در شرایط گوناگون زندگی، تحت تاثیر آن قرار می گیرد. افراد صالح و رهبران دینی عموما از خانواده های پاک و متدین پرورش یافته و ارزش های دینی را از آن جا فرا گرفته اند.در گذشته اکثریت قریب به اتفاق افرادی که به ادیان روی آورده بودند، از آن دستورات کاملاً متابعت می کردند، و به همین دلیل هم در جوامع گذشته، آلودگی، بی مبالاتی، پستی و اعمال خلاف کمتری در بین افراد، مشاهده می شد و این بهترین روشی بود تا این که مردم تحت نفوذ و تأثیر درست اندیشی و اعمال پاک قرار دهد و از بی بند و باری های فردی واجتماعی و..... برهاند. یکی از موضوعاتی که هم برای معتقدان به ادیان و هم مخالفان از اهمیت زیادی برخوردار بوده، درک و اثبات تأثیر دین و مذهب در زندگی بشر است. طبعاً اثبات این مسئله در مورد دین اسلام که به اعتقاد ما کامل‌ترین دین بوده و در تمام شئون زندگی جمعی و فردی جاری و نافذ است، بسیار با اهمیت‌تر می‌نماید در مقاله حاضر در باب تأثیر دین بر خانواده واجتماع با روش توصیفی تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای مورد بررسی قرار داده است. نتیجه حاصل از این تحقیق اثبات تأثیر مثبت دین بر خانواده در اجتماع خانواده به عبارتی تحقق مطلوب خانواده با دین داری در جامعه.