امروز شنبه 05 فروردین 1402

ارتباطات نوجوانان و جوانان با جنس مخالف

0

بسیاری از پدران و مادران و یا اکثر مردم خیلی راحت دیگران را به خصوص نوجوانان و جوانان را به باد انتقاد می گیرند که چرا رفتارهای نامناسبی دارند! و یا اخلاق شان بد است! احترام بزرگترها را نگه نمی دارند! شخصیت ندارند! حرف بزرگترها را گوش نمی کنند! پرده شرم و حیا را دریده اند! مواظب نشست و برخاست خود نیستند! با نامحرم و غریبه اینقدر گرم می گیرند! در پارک و کوچه و خیابان و سینما هرکس دست جنس مخالفی را گرفته و به دور از چشم پدر و مادر روابط غلطی با هم دارند.

راستی آیا فرزندان ما سالم هستند و دچار هیچ یک از آسیب های اجتماعی نشده و یا نخواهند شد؟ از کجا معلوم که دختر و پسر ما هم یکی از همین افراد نباشند که ما در کل آنها را زیر سئوال می بریم؟ آیا پسر ما دوست دختری ندارد؟ آیا دختر ما با پسر مردم دوست نبوده و نیست؟ آیا...

امروزه و در دنیای ارتباطات که البته آن معنای رفاقت و صمیمیت سابق را نمی دهد، روابط به سمت مجازی سوق پیدا کرده است و البته در خصوص نوجوانان و یا جوانان گاهاً به ارتباط مستقیم و دیدار چهره به چهره هم ختم می شود. فرزندان نوجوان ما تا زمانی که دانش آموز هستند، جهت برقراری ارتباط با جنس مخالف بر سر کوچه ها و یا معابر و نیز ایستگاه های تاکسی و اتوبوس و سرویس مدرسه کشیک می کشند و یا حتی در وسایل نقلیه عمومی نظیر مینی بوس و اتوبوس به دنبال اهداف خود هستند که بیشتر به یک بازی و کنجکاوی و یا رفع مشکلات ارتباط عاطفی شبیه است. و با رفتن به دانشگاه به بهانه امور تحصیلی روابط تنگاتنگی برقرار می شود که متأسفانه گاهی به جاهای باریکی مثل قلیان سرا، کافی شاپ، مجالس پارتی، جشن تولد و کوهنوردی و اردوی تحقیقی و علمی و... می رسد.

پر واضح است که نوجوانان و جوانان با ارتباطات این چنینی که بوی شبه جنسی دارد، در آینده برای ازدواج و تشکیل خانواده بسیار مضر است.