امروز پنجشنبه 14 مهر 1401

تفاوت های روانشناسی زنان و مردان

0

آیا می دانید تفاوت های بسیار زیاد و جالبی در عملکرد روانشناسی زنان و مردان وجود دارد؟ اما در چه تفکراتی؟

1- نه تنها ساختار مغز زنان و مردان با یکدیگر متفاوت می باشد،بلکه مردان و زنان از مغزشان به طرز متفاوتی استفاده می کنند.در مغز زنان اتصالات و ارتباطات بیشتری بین دو نیمکره چپ و راست وجود داشته که به آنها این توانایی را می دهد تا از مهارت گفتاری بهتری نسبت به مردان برخوردار باشند.از طرف دیگر در مردان ارتباط کمتری بین دو نیمکره مغزشان وجود داشته و به آنها این قابلیت را می دهد تا دارای مهارت بیشتری در استدلالهای انتزاعی و هوش دیداری-فضایی باشند.

2- بیشتر عادات مردان و زنان را می توان توسط نقش آنها در روند تکامل توضیح داد.با وجود آنکه شرایط زندگی تغییر کرده باز هم زنان و مردان تمایل دارند از برنامه بیولوژیکی خود پیروی کنند.مردان قادر هستند تا مسیر حرکت خود را به خاطر بسپارند.زیرا در گذشته مردان می بایست شکار خود را ردیابی کرده و آن را گرفته و به خانه باز می گرداندند در حالی که زنان دارای دید محیطی بهتری می باشند که به آنها کمک می کند اتفاقات پیرامون منزل خود را زیر نظر گرفته و خطر در حال نزدیک شدن به خانه را شناسایی کنند.مغز مردان برای شکار کردن برنامه ریزی شده که حوزه دید محدود و باریک آنها را توجیه می کند اما مغز زنان قادر است دامنه اطلاعات وسیعتری را رمزگشایی کند.

3- مردان صداهای گوشخراش،دست دادن محکم و رنگ قرمز را ترجیح می دهند.مردان در حل مسائل فنی بهتر می باشند.زنان دارای گوش تیزتری می باشند و هنگام صحبت کردن از واژه های بیشتری استفاده می کنند و در تکمیل و اتمام وظایف به طور مستقل بهتر از مردان می باشند.

4- هنگامی که مردان وارد اطاق می شوند بدنبال راه خروج می گردند، خطر احتمالی را برآورد کرده و راه های گریز را می سنجند.در حالیکه زنان به چهره میهمانان توجه می کنند تا پی ببرند که میهمانان چه کسانی بوده و چه احساسی دارند.مردان قادر می باشند تا اطلاعات را طبقه بندی کرده و در مغزشان ذخیره کنند.زنان تمایل دارند تا اطلاعات را بارها و بارها در مغزشان مرور کنند.هنگامی که زنان مشکلاتشان را با مردان در میان می گذارند دنبال راه حل نمی گردند آنها تنها نیاز دارند تا فردی به حرفهایشان گوش دهد.

5- مردان موقعیتها و اوضاع را بطور کلی درک می کنند و تفکر کلی و جامع دارند در حالی که زنان موضعی می اندیشند و به روی جزئیات و نکات ظریف تمرکز می کنند.

6- مردان سازنده و خلاق می باشند.آنها رسک پذیر بوده و بدنبال تجربه های جدید می باشند در حالی که زنان باارزشترین اطلاعات را برگزیده و آن را به نسل بعد انتقال می دهند.

7- مردان در تفکرات و اعمالشان اسقلال دارند در حالی که زنان تمایل دارند از عقاید پیشنهادی دیگران پیروی کنند.

8- ارزیابی زنان از خودشان در سطح پایین تری از مردان می باشد.زنان تمایل دارند از خودشان انتقاد کنند در حالی که مردان بیشتر از عملکرد خودشان رضایت دارند.

9- مردان و زنان دارای معیارهای متفاوتی برای رضایتمندی در زندگی می باشند.مردان برای شغل مناسب و موفقیت در کارها و زنان به خانواده و فرزندن ارزش قائل می باشند.

10- مردان نیاز مبرمی دارند تا به اهدافشان جامه عمل بپوشانند اما زنان رابطه با دیگران را در درجه نخست اهمیت قرار می دهند.

11- مردان دو برابر زنان بیمار می شوند البته زنان بیشتر به سلامتی خود اهمیت می دهند.

12- زنان درد و کار یکنواخت را بهتر از مردان تحمل می کنند.

13- برخلاف تصور عام مردان بیشتر از زنان حرف زده و بیشتر سخنان دیگران را قطع می کنند.

14- مردان و زنان دارای حس حسادت یکسان بوده اما مردان بهتر می توانند این حس را پنهان سازند.