امروز چهارشنبه 12 بهمن 1401

پایان نامه های رشته علوم تربیتی

0

عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته علوم تربیتی همه گرایش ها

1- بررسی کیفیت آموزش درس دینی و عوامل مؤثر در افزایش کیفیت آن در مدارس دوره متوسطه

2- بررسی علل پایین بودن نمرات درس زبان انگلیسی در مدارس متوسطه

3- بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس

4- شناسایی عوامل مؤثر در به کارگیری فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات در مدارس متوسطه

5- تأثیر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد معلمان مدارس متوسطه

6- بررسی میزان اثربخشی ارزیابی عملکرد در اثربخشی عملکرد معلمان

7- بررسی رابطه خلاقیت مدیران مدارس با اثربخشی عملکرد آنان

8- بررسی عوامل بازدارنده در اجرای مدیریت مدرسه محور در مدارس

9- بررسی رابطه بین جو سازمانی با عملکرد مدیران مدارس

10- بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی (برون‌گرایی-درون‌گرایی)مدیران با عملکرد آنان

11- بررسی تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

12- بررسی کاربرد فن‌آوری اطلاعات در آموزش درس مدارس دوره متوسطه

13- بررسی رابطه بین نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری‌های آموزش در فرآیند تدریس و میزان پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

14- بررسی رابطه مهارت‌های معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

15- بررسی رابطه بین رضایت شغلی معلمان و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان

16- شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر جذب نیروهای توانمند آموزش و پرورش در پست مدیریت مدارس

17- بررسی رابطه بین سبک مدیریت مدیران مدارس و رضایت شغلی دبیران مدارس متوسطه

18- بررسی مقایسه تأثیر شیوه مدیریت مشارکت‌جو و آمرانه بر عملکرد دبیران مدارس

19- برررسی چگونگی ارتقاء کیفی آمورش مدارس از دیدگاه دانش آموزان، معلمان و والدین

20- بررسی نحوه استفاده از وسایل کمک‌آموزشی در مدارس

21- بررسی تأثیر کلاس‌های جبرانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس

22 -بررسی میزان به‌کارگیری اصول علمی مدیریت توسط مدیران مدارس

23- بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت مدیران مدارس با اثربخشی آنان

24- بررسی رابطه کارآفرینی با اثربخشی مدیران مدارس

25- بررسی رابطه مشارکت معلمان در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم‌گیری آموزشی و پرورشی مدیران

26- شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در مدارس

27- بررسی نظرات دبیران دبیرستان‌های در رابطه با تأثیر عملکرد گروه‌های آموزشی بر ارتقاء کیفیت فعالیت‌های آموزشی دبیران

28- بررسی نظرات اولیا دانش آموزان و مدیران مدارس در زمینه عوامل مؤثر بر جلب مشارکت مردم در آموزش و پرورش

29- بررسی مقایسه‌ای عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه مدارس نمونه دولتی، غیرانتفاعی و عادی

30- بررسی ارتباط نمرات دروس ریاضی سال پنجم با نهم دانش‌آموزان سال دهم مدارس

31- بررسی کمی و کیفی آموزش و پرورش ابتدایی و مقایسه آن با شاخصه‌های برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی

32- بررسی میزان همبستگی بین نتایج امتحانات داخلی و نهایی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان

33- بررسی راه‌های ارتقاء پایگاه و منزلت اجتماعی معلمان از دیدگاه مدیران مدارس

34- بررسی راه‌های اثربخشی شورای معلمان از دیدگاه معلمان

35- بررسی عوامل تقویت خلاقیت در دانش‌آموزان دوره اول متوسطه از دیدگاه معلمان

36- بررسی شیوه‌های شاداب‌سازی مدارس ابتدایی از دیدگاه دانش‌آموزان و معلمان مدارس

37- بررسی کیفیت زنگ تفریح و تأثیر آن بر یادگیری دانش‌آموزان مدارس

38- آسیب شناسی تربیت دینی در مدارس

39- بررسی مقایسه‌ای روش‌های رایج تدریس انشاء فارسی در مدارس ابتدایی با روش‌های مطلوب

40- بررسی شیوه‌های ترغیب دانش‌آموزان دوره متوسطه به مطالعه منابع غیردرسی

41- بررسی محتوی کتب علوم تجربی دوره اول متوسطه براساس نظرات معلمان و مقایسه با شاخصه‌های مطلوب

42- بررسی نگرش معلمان و والدین در خصوص ضرورت و اهداف پیک نوروزی در مدارس

43- بررسی انطباق محتوای کتاب درسی بینش اسلامی سال اول متوسطه با نیازها و رغبت دانش‌آموزان

44- بررسی و تحلیل محتوی کتاب شیمی از نظر کاربرد در زندگی شخصی دانش‌آموزان

45- تحلیل محتوی کتاب درسی در زمینه فرهنگ کار

46- تحلیل محتوی کتاب درسی به منظور بررسی میزان انطباق با اهداف مصوب

47- بررسی برخی موانع و محدودیت‌های برنامه درسی هنر از دیدگاه معلمان هنر

48- بررسی میزان اثربخشی طرح تصویری در یادگیری درس ریاضی پایه 3 و 5 ابتدایی

49- بررسی تطابق طراحی آموزش کتاب‌های درسی با اصول طراحی سیستماتیک آموزشی از دیدگاه معلمان

50- تحلیل محتوی سوال‌های امتحان نهایی براساس اهداف آموزشی و اصول روان‌سنجی

51- مطالعه و بررسی پیرامون مشکلات یاددهی- یادگیری زبان انگلیسی در مدارس دوره اول متوسطه

52- بررسی میزان بکارگیری روش‌های تدریس پیش‌بینی‌شده در برنامه علوم تجربی دوره ابتدایی

53- بررسی مشکلات درس انشاء دوره ابتدایی (دوره اول متوسطه)از دیدگاه معلمان

54- بررسی تأثیر بکارگیری شیوه‌های نوین آموزش و ارزشیابی درس علوم تجربی دوره ابتدایی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس