امروز چهارشنبه 12 بهمن 1401

کارت امتیازی متوازن چیست؟

0

کارت امتیازی متوازن یک چارچوب برنامه ریزی استراتژیک است که شرکت ها از آن برای تعیین اولویت به محصولات، پروژه ها و خدمات خود استفاده می کنند. در مورد اهداف یا اهداف خود ارتباط برقرار کنند. و فعالیت های معمول خود را برنامه ریزی کنند. کارت امتیازی شرکت ها را قادر می سازد تا موفقیت استراتژی های خود را نظارت و اندازه گیری کنند تا مشخص کنند که چقدر خوب عمل کرده اند.

کارت امتیاز متوازن چیست؟

کارت امتیازی متوازن به عنوان یک گزارش ساختاریافته عمل می کند که عملکرد مدیریت شرکت را اندازه گیری می کند. تیم مدیریت را می توان بر اساس شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) ارزیابی کرد تا مشارکت خود را در استراتژی و دستیابی به اهداف تعیین شده نشان دهد. موفقیت با اهداف یا اهداف مشخص شده اندازه گیری می شود تا میزان رشد کسب و کار و نحوه مقایسه آن با رقبای خود تعیین شود.

کاربرد کارت امتیازی متوازن

سایر پرسنل در سلسله مراتب سازمانی می توانند برای نشان دادن سهم خود در رشد کسب و کار، یا مناسب بودن برای ارتقای شغلی و بررسی حقوق، به کارت امتیازی متوازن وابسته باشند. ویژگی های کلیدی کارت امتیازی متوازن شامل تمرکز بر یک موضوع استراتژیک مرتبط با سازمان و استفاده از داده های مالی و غیر مالی برای ایجاد استراتژی است.

خلاصه سریع

از کارت امتیازی متوازن برای کمک به مدیریت استراتژیک سازمان ها استفاده می شود.

کارت امتیازی متوازن بر چهار منظر استوار است که شامل ظرفیت مالی، فرآیند تجاری، مشتری و ظرفیت سازمانی است.

این نهادها را قادر می سازد تا کاستی های خود را کشف کرده و راهبردهایی برای غلبه بر آنها ارائه دهند.

چهار چشم انداز کارت امتیازی متوازن:

موارد زیر حوزه های کلیدی است که یک کارت امتیازی متوازن بر آنها تمرکز دارد:

1. چشم انداز مالی

بر اساس دیدگاه مالی، هدف یک شرکت اطمینان از کسب بازده سرمایه گذاری های انجام شده و مدیریت ریسک های کلیدی موجود در اداره کسب و کار است. اهداف را می توان با برآوردن نیازهای همه بازیگران درگیر در تجارت مانند سهامداران، مشتریان و تامین کنندگان به دست آورد.

سهامداران بخشی جدایی ناپذیر از تجارت هستند، زیرا آنها تامین کننده سرمایه هستند. زمانی که شرکت به موفقیت مالی دست می یابد، باید خوشحال باشند. آنها می خواهند مطمئن باشند که شرکت به طور مداوم در حال تولید درآمد است و سازمان به اهدافی مانند بهبود سودآوری و توسعه منابع درآمد جدید دست می یابد. اقدامات انجام شده برای دستیابی به چنین اهدافی ممکن است شامل معرفی محصولات و خدمات جدید، بهبود ارزش پیشنهادی شرکت و کاهش هزینه های انجام تجارت باشد.

2. دیدگاه مشتری

دیدگاه مشتری بر نحوه ارائه ارزش توسط واحد تجاری به مشتریان خود نظارت می کند و میزان رضایت مشتری از محصولات یا خدمات شرکت را تعیین می کند. رضایت مشتری نشانگر موفقیت شرکت است. اینکه یک شرکت چگونه با مشتریان خود خوب رفتار می کند، آشکارا می تواند بر سودآوری آن تأثیر بگذارد.

کارت امتیازی متوازن شهرت شرکت را در مقابل رقبای خود در نظر می گیرد. مشتریان شرکت شما را در مقابل رقبای شما چگونه می بینند؟ این سازمان را قادر می‌سازد تا از منطقه آسایش خود خارج شود تا خود را از دیدگاه مشتری ببیند نه فقط از یک دیدگاه داخلی.

برخی از استراتژی هایی که یک شرکت می تواند برای بهبود شهرت خود در بین مشتریان روی آنها تمرکز کند عبارتند از بهبود کیفیت محصول، افزایش تجربه خرید مشتری و تنظیم قیمت محصولات و خدمات اصلی خود.

3. دیدگاه فرآیندهای کسب و کار داخلی

فرآیندهای داخلی یک کسب و کار تعیین می کند که واحد تجاری چقدر خوب اجرا می شود. یک کارت امتیازی متوازن، معیارها و اهدافی را که می تواند به کسب و کار به طور مؤثرتری کمک کند، در چشم انداز قرار می دهد. همچنین، کارت امتیازی به ارزیابی محصولات یا خدمات شرکت کمک می کند و تعیین می کند که آیا آنها با استانداردهای مورد نظر مشتریان مطابقت دارند یا خیر. بخش کلیدی این دیدگاه پاسخ به این سوال است که "ما در چه چیزی خوب هستیم؟"

پاسخ به این سوال می تواند به شرکت کمک کند تا استراتژی های بازاریابی را تدوین کند و نوآوری هایی را دنبال کند که منجر به ایجاد راه های جدید و بهبود یافته برای رفع نیازهای مشتریان شود.

4. دیدگاه ظرفیت سازمانی

ظرفیت سازمانی در بهینه سازی اهداف و مقاصد با نتایج مطلوب مهم است. پرسنل در بخش‌های سازمان باید عملکرد بالایی از نظر رهبری، فرهنگ واحد، کاربرد دانش و مجموعه مهارت‌ها از خود نشان دهند.

زیرساخت های مناسب برای سازمان لازم است تا مطابق انتظارات مدیریت ارائه دهد. به عنوان مثال، سازمان باید از آخرین فناوری برای خودکارسازی فعالیت ها و اطمینان از جریان روان فعالیت ها استفاده کند.