امروز چهارشنبه 12 بهمن 1401

استراتژی های انتخاب برای منابع انسانی

0

کارکنان مهمترین دارایی یک کسب و کار هستند. آنها در خدمت ایجاد یا ارتقاء فرهنگ یک سازمان هستند و به طور قابل توجهی بر موفقیت یک تجارت تأثیر می گذارند. در شرایط اقتصادی چالش برانگیز، هزینه استخدام پرسنل ناکارآمد ممکن است برای سودآوری یک سازمان مضر باشد. یک فرآیند جذب نیروی انسانی مؤثر و کامل مستلزم آن است که کارفرما با دقت بااستعدادترین کارکنانی را انتخاب کند که به نفع سازمان یا کسب و کار باشد.

نیاز به تحلیل دارد

جذب و استخدام نیروی انسانی و تجزیه و تحلیل نیازها فرآیند جذب نیروی انسانی را آغاز می کند. این مرحله مستلزم شناسایی یک موقعیت خالی یا ایجاد موقعیتی برای رفع نیازهای جدیدی است که در سازمان ایجاد شده است --- این ممکن است یک موقعیت مدیریتی ورودی، میانی یا بالاتر باشد. سپس کارفرما شرح شغلی را تهیه می کند که وظایف مربوط به این موقعیت را شرح می دهد. معیارهایی مانند مهارت‌ها و شایستگی‌ها، تجربه، سن و تحصیلات که به بهترین نحو در خدمت این موقعیت هستند نیز مشخص می‌شوند. با استفاده از این اطلاعات، کارفرما یک فرم درخواست استاندارد برای جمع آوری اطلاعات ارائه شده توسط متقاضیان، علاوه بر رزومه خود تهیه می کند. پس از آن فرصت شغلی اعلام می شود.

در حال پردازش

مرحله پردازش مستلزم گذراندن درخواست ها و رزومه های ارسال شده توسط کارمندان احتمالی است. این مرحله به کارفرما کمک می کند تا نامزدهای مناسب برای مصاحبه اولیه را که ممکن است از طریق تلفن یا چهره به چهره انجام شود، شناسایی کند. مرحله پردازش همچنین مستلزم مصاحبه واقعی است، که در آن کارفرما می تواند درباره اطلاعات ارائه شده در برنامه توسط کارمند احتمالی بحث کند و همچنین شخصیت و مهارت های ارتباطی نامزد را ارزیابی کند. کارفرما داده ها را از طریق یادداشت برداری در طول مصاحبه جمع آوری می کند.

حذف کردن

فرآیند حذف مستلزم تطبیق داده های دریافتی در طول مصاحبه با نیازهای اولیه شناسایی شده برای موقعیت خالی است. این کار به کارفرما امکان می دهد تا لیست متقاضیان مصاحبه شده را محدود کند و واجد شرایط ترین فرد را از بین متقاضیان انتخاب کند. در اینجا، مهارت ها، شایستگی ها، پیشینه تحصیلی و شخصیت با شرح شغل مطابقت دارند. آن دسته از متقاضیانی که معیارهای هدف را برآورده نمی کنند حذف می شوند. کسانی که معیارها را برآورده می کنند به سمت فرآیند انتخاب حرکت می کنند.

انتخاب کردن

انتخاب مناسب‌ترین نامزد مستلزم بررسی مجدد با مراجع ارائه شده است. مراجع اطلاعاتی در مورد شخصیت و شایستگی های متقاضی ارائه می دهد. کارفرمایان همچنین برای ایجاد سوابق کیفری مانند مصرف مواد مخدر و جرایم رانندگی، بررسی‌های پیشینه انجام می‌دهند. ممکن است یک مصاحبه نهایی با متقاضی انتخاب شده برای بحث در مورد موضوعاتی مانند حقوق، دستمزد و برنامه کاری انجام شود. فرآیند انتخاب زمانی پایان می یابد که کارفرما موقعیت خالی را به واجد شرایط ترین نامزد پیشنهاد دهد.