امروز دوشنبه 09 آذر 1394      صفحه اصلي | درباره ما | تماس با ما | ثبت فيد | گزارش تخلف | تبليغات


pnufa.com     
كابل ها و خصوصيات كابل ها

مقدمه

معيارهای انتخاب کابل

ولتاژ نامی

انتخاب سطح مقطع با توجه به جريان دهی کابل

عوامل مؤثر در ظرفیت نامی جریان کابل

دما

طرح کابل

شرایط نصب

دما

دمای محیط

تأثیر شرایط نصب بر حد نامی جریان کابل

عمق دفن کابل

مقاومت مخصوص حرارتی خاک

کابل های نصب شده در هوا

جضرایب تصحیح دمای محیط برای کابل در هوا

کابل های کشیده شده به طور مستقیم در زمین

ضرایب تصحیح

کابل های نصب شده در مجرا

در نظر گرفتن افت ولتاژ مجاز

تحمل جريان اتصال کوتاه توسط کابل

مقادیر جریان اتصال کوتاه بر اساس دما

کابل های توزیع قدرت

جریان های اتصال کوتاه غیر متقارن

نيروهای الکترومغناطيسی و پاره شدن کابل

اثرات ترمومکانیکی

طراحی مفصل ها و سرکابل ها

اختلاف بین هادی های مسی و آلومینیوم

شرایط نصب و کابل کشی

مقادیر نامی جریان

حداکثر دمای هادی

کابل کشی در هوا

کابل های نصب شده در زمین

کابل های تک رشته ای

هم بندی

آرایش افقی کابل ها

قیمت : 3500 تومان - خرید
تحليلي بر ساختارهاي مرتبط الكترونيكي

الکترونیک

تکنولوژی ساخت مدار های مجتمع

مدار الکترونیکی روبات نوریاب یا بولینگر ساده (با دو ترانزیستور)

تنظیم

مقاومت

مقاومتهای ثابت

امنیت در شبکه‌های بی‌سیم

ایستگاه بی سیم

نقطه ی دسترسی

برد و سطح پوشش

 شبکه بی‌سیم

تغییر مسیر از شبکه‌‌ی بی‌سیم

نقطه به نقطه:

حالت شالوده‌ای

طیف الکترومغناطیسی

تابش الکترومغناطیس در زندگی

کاربرد و بررسی طول موج‌های مختلف طیف الکترومغناطیسی

نحوه تولید امواج الکترومغناطیسی

جسم سیاه

چشمه‌های مصنوعی

فرکانس

تعریف

فرکانسامواج

فرکانسهای آماری

فيبرنوری

مبانی فيبر نوری

ارسال نور در فيبر نوری

سيستم رله فيبر نوری

سيتستم رله فيبر نوری از عناصر زير تشکيل شده است

فرستنده

بازياب (تقويت کننده) نوری

دريافت کننده نوری

مزايایفيبر نوری

منبع

قیمت : 4000 تومان - خرید
پست فشار قوي

پست فشار قوي يا (Substation)

پستهاي نيروگاهي

پستهاي فوق توزيع

پستهاي كليد زني

پستهاي فشار قوي از نظر محل نصب تجهيزات

پستهاي فشار قوي از نظر نوع عايق

چند اصطلاح كاربردي ديگر

آشنايي با وسائل كار موجود در پست

ابزارهاي تابلوي اول ايمني

انبردست و فازمتر فشار ضعيف

آشنايي با فازمترهاي فشار قوي

روش تعويض باطري فازمتر

كاربرد ابزارهاي مخصوص ديگر

 وسايل مخابراتي و ارتباطي پست با مركز كنترل و ديسپاچينگ توزيع

بررسي نحوه كار در انواع شرايط

اتاق فرمان

تابلوهاي حفاظت

بخش تغذيه

بخش حفاظت

تابلو آلارم

تابلوهاي اينترفيس

مارشالينگ راكها

ركوردرها

فيدرخانه

باطريخانه

علل معمول

منبع

قیمت : 4500 تومان - خرید
سنسورهاي اثرهال

سنسورهاي اثرهال

مقدمه

ويژگيهاي عمومي

تاريخچه

تئوري اثرهال

سنسورهاي هال ديجيتال

سنسورهاي آنالوگ

سنسور آنالوگ اثر هال

سيستم هاي مغناطيسي

سنسورهاي موقعيت تشخيص پره

اساس عملكرد

پرهخطي

سنسورهاي مجاورتي

سنسور ماشين هاي اداري

سنسور موقعيت چندگانه

سنسور ضد لغزشي

سنسور موقعيت پيستون

سنسورهاي مگنتورزيستيو

كاربردهاي خطي

سنسورهاي هوشمند

سنسورهاي القايي

جدول مشخصاتسنسور

بررسي يك نمونه سنسور موقعيت زاويه اي مطلق

منابع ندارد

قیمت : 5000 تومان - خرید
تحليلي بر LVDT

معرفي و تاريخچه

هيسترزيس مغناطيسي (Magnetic hystresis)

اشباع مغناطيسي (Magnetic saturation)

سنسور ماشين هاي اداري

سنسور موقعيت پيستون (Piston detection sensors)

ويژگيهاي عمومي

تئوري اثرهال

اساس سنسورهاي اثرهال

سنسورهاي هال ديجيتال

سنسورهاي آنالوگ

سيستم هاي مغناطيسي

Unipolar slide-bymode

BipolarSlide –Bymode ringmagnet

سنسورهاي موقعيت تشخيص پره

Vane OperatedPosition Sensor

سنسور ماشين هاي اداري

BipolarSlide –Bymade

سنسورهاي مجاورتي ProximitySensor

سنسور ضد لغزشي Anti-Skidsensor

سنسور موقعيت پيستون (Piston detectionsensors)

منابع

قیمت : 2500 تومان - خرید
صدا يا نويز

صــدا يا نويـز

سطح بلندي صدا

مانومتر (Manometer)

جرم (Mass)

ميكرون (Micron)

مدولاسيون (Modulationg)

نويز (Noise)

تقليل نويز (Noise Reduction) (NR)

اكتا و باند (Octowe Band)(OB)

خروجي سقلي(Outfel, cieling)

خروجي‌‌هاي شياري (Outlet, Soltted)

خروجي‌‌هاي پره‌‌دار (Outlet, Vaned)

سرعت در خروجي (Outlet velocity)

خروجي (Output)

سرچشمه هوا از خارج (Outside Air Opening)

ضريب انتقال حرارت كلي (عبور حرارتي)

فاكتور كارائي (performance Faetor)

درجه صدا (Pitch)

نقطه انجام وظيفه  (Point of Duty)

نقطة عملكرد (Point of Operating)

ميزان نويز

سطوح انرژي صوتي

سطوح فشار صوتي

اكتا و باندها

دسي‌‌بل‌‌هاي تركيبي

سطح انرژي صوتي فن

انتقال نويز در سرتاسر كانالها

تلفات بدست آمده از اجزاي كانال

تبديل سطح انرژي صوتي به سطح فشار صوتي

روش محاسبه نويز سيتسم

نويز توليد شده توسط جريان

ملاحظات براي طراحي صوتي مناسب

سيستم‌‌ها

اتاق‌‌هاي تجهيزات بزرگ

عبور صداي صحبت‌‌كردن از ميان كانال

مواد ساختماني كانال صدا

فولاد گالوانيزه

منابع

قیمت : 2400 تومان - خرید
صدا يا نويز

صــدا يا نويـز

سطح بلندي صدا

مانومتر (Manometer)

جرم (Mass)

ميكرون (Micron)

مدولاسيون (Modulationg)

نويز (Noise)

تقليل نويز (Noise Reduction) (NR)

اكتا و باند (Octowe Band)(OB)

خروجي سقلي(Outfel, cieling)

خروجي‌‌هاي شياري (Outlet, Soltted)

خروجي‌‌هاي پره‌‌دار (Outlet, Vaned)

سرعت در خروجي (Outlet velocity)

خروجي (Output)

سرچشمه هوا از خارج (Outside Air Opening)

ضريب انتقال حرارت كلي (عبور حرارتي)

فاكتور كارائي (performance Faetor)

درجه صدا (Pitch)

نقطه انجام وظيفه  (Point of Duty)

نقطة عملكرد (Point of Operating)

ميزان نويز

سطوح انرژي صوتي

سطوح فشار صوتي

اكتا و باندها

دسي‌‌بل‌‌هاي تركيبي

سطح انرژي صوتي فن

انتقال نويز در سرتاسر كانالها

تلفات بدست آمده از اجزاي كانال

تبديل سطح انرژي صوتي به سطح فشار صوتي

روش محاسبه نويز سيتسم

نويز توليد شده توسط جريان

ملاحظات براي طراحي صوتي مناسب

سيستم‌‌ها

اتاق‌‌هاي تجهيزات بزرگ

عبور صداي صحبت‌‌كردن از ميان كانال

مواد ساختماني كانال صدا

فولاد گالوانيزه

منابع

قیمت : 2400 تومان - خرید
تاريخچه برق در استان خراسان

تاريخچة برق در خراسان

صرفه‌‌جويي انرژي و نگهداري صحيح موتورهاي برق

ترانسفورماتورها

نگهداري و تعمير

افزايش ولتاژ در موتورهاي الكتريكي

عايق‌‌بندي و حداكثر درجه حرارت مجاز

افزايش درجه حرارت

اندازه‌‌گيري درجه حرارت موتور

قطع شدگي فاز

فرسودگي ياتاقا‌‌ن‌‌ها

چرخاندن محور موتور با دست

هرز شدگي ميله‌‌هاي رتور

بار زياد

روغنكاري موتور

موتورهاي جريان مستقيم

روش تشخيص عيب در سيم پيچ آرميچر موتورهاي D.C

مقادير تقريبي

سنجش مقاومت عايق‌‌بندي

ضريب سرويس موتورهاي جريان متناوب

بازبيني اسليپ رينگ‌‌ها

روش تشخيص عيب در موتورهاي مخصوص

تفكيك‌‌ و كدگذاري مصارف نيروگاهي مقدمه بهينه‌‌سازي توليد

مصارف مرتبط با چرخة توليد

مصارف غيرمرتبط با چرخة توليد

-مصارف كارگاهي

-مصارف اداري و عمومي

اصلاح سيستم فشار ضعيف (توزيع) نيروگاه

تعيين مصارف داخلي نيروگاه

نصب كنتورهاي جديد

حذف كنتورهاي زايد

اصلاح اطلاع‌‌رسان‌‌ها به كنتور

كدگذاري كنتور نيروگاهي

A مصرفي توليدي

B تجهيزات

C ارتباط با چرخة توليد

D نام واحد

E ورودي خروجي

F نام خطوط (براي مثال براي نيروگاه ري)

بهينه‌‌سازي مصارف داخلي نيروگاه

بهينه‌‌سازي مصارف غيرمرتبط در چرخة توليد

بهينه‌‌سازي مصارف مرتبط در چرخة توليد

كاهش تلفات در سيستم توزيع = توسعه

تلفات ترانسفورماتور توزيع

عوامل بروز تلفات در شبكه‌‌هاي فشار ضعيف

تلفات آهن

تلفات بارداري (مسي) ترانسفورماتور

تلفات در خطوط هوايي

تلفات در شبكة روشنايي

تلفات ناشي از اشجار

تلفات به علت عدم تعادل بار فازها

مقدار مؤلفه مثبت ولتاژ

تلفات ناشي از فرسودگي شبكه

تلفات موجود در چمبرها

تلفات موجود در شبكه‌‌هاي زيرزميني (كابل‌‌ها)

تلفات در اتصال‌‌ها (اتصالات تابلوهاي فشار ضعيف)

راه‌‌حل

ژنراتور سيستم تحريك گاورنر توربين مبدل ولتاژ

مصرف كننده‌‌ها

برنامه‌‌ريزي و طراحي بانك‌‌هاي اطلاعاتي شبكة الكتريكي

برتري تكنولوژي

نگرش تجزيه و تحليل

روش برنامه‌‌ريزي اطلاعات

پيشنهاد

منابع

قیمت : 4500 تومان - خرید
ترانس جريان

رله اضافه جریان OVercurrent relay

رله دیفرانسیل Differential relay

رله بوخهلتس Buchhals relay

سیستم ارت (شبکه زمین)

توضیح مختصری در مورد پست

ترانس زمین

ترانس کمکی

توضیحی در مورد پست های سد دوستی

منبع ندارد

قیمت : 2200 تومان - خرید
بررسی رابطه بین استفاده از رسانه، ماهواره و اینترنت و سبک زندگی زوجین

چکیده

فصل اول : کلیات

مقدمه

بیان مسآله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف اصلی و فرعی پژوهش

سوالات و فرضیه های پژوهش

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

پیشینه های پژوهش

مقدمه

سبک زندگی

رسانه

اینترنت

کاکردهای اینترنت

اعتیاد اینترنتی

انواع اعتیاد اینترنتی

دیدگاه ها در تبیین اعتیاد اینترنتی

ماهواره، تلویزیون و فیلم

نظریه ها در خصوص تبیین تأثیر رسانه بر مخاطبان

نظریه کاشت

نظریه شکاف

نظریه سکوت

برجسته سازی

استفاده و خشنودی

جدایی از حقیقت

انزوا و فردگرایی

استرس

پرخاشگری و ستیزه جویی

دو رویکرد مهم در تبیین پرخاشگری

بازداری زدایی

هرزه نگاری

تأثیر هرزه نگاری بر توسعه بیماری – جنسی

شرطی سازی نابهنجاری

شبکه های اجتماعی

سواد رسانه ای

مهارت های سواد رسانه ای

پیشینه های پژوهش

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه

جامعه آماری

حجم نمونه

روش سنجش متغییر ها

استخراج داده ها

سنجش روایی و پایایی پرسش نامه

تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

نتایج داده های تک متغییری(داده های توصیفی)

نتایج آزمون همبستگی پیرسون

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری کلی

بررسی فرضیه ها

محدودیتهای پژوهش

پیشنهاهای پژوهش

فهرست منابع و مأخذ

قیمت : 10000 تومان - خرید
پاورپوینت انواع بویه های دریایی

علائم لیترال

علائم کاردینال

بویه کاردینال شمال

بویه کاردینال جنوب

بویه کاردینال شرق

بویه کاردینال غرب

قیمت : 1500 تومان - خرید
پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد

فصل اول

تعریف پولشویی

تاریخچه پولشویی

انواع پولشویی

مراحل پولشویی

فصل دوم

جرایم سازمان یافته

پولشویی؛ ساحل نجات جرایم سازمان‏یافته:

فصل سوم

تأثیرات پولشویی بر بخش عمومی اقتصاد

پایین آمدن سطح رفاه عمومی

ایجاد موانعی برای خصوصی سازی

تاثیر پولشویی بر بخش پولی اقتصاد

تغییر در تقاضای پول، نرخ ارز و نرخ سود بانكی

افزایش نوسانات نرخ ارز و نرخ سود بانکی

تأثیرات پولشویی بر بخش مالی اقتصاد

افزایش اعطای اعتبارات

افزایش جریان ورودی و خروجی سرمایه

افزایش فساد در بخش مالی

آثار پول شویی بر اقتصاد کلان کشورها

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

  قیمت : 2000 تومان - خرید
  فرسودگی شغلی

  فرسودگي شغلي

  نظريه هاي فرسودگي شغلي

  نظريه باليني برگر

  نظريه گلمبيوسكي

  نظريه روانشناختي – اجتماعي (مسلچ)

  حجم كار و فرسودگي شغلي

  كنترل و فرسودگي شغلي

  ميزان پاداش و فرسودگي شغلي

  اجتماع (روابط اجتماعي)

  انصاف (عدالت)

  ارزش ها

  علل فرسودگي شغلي

  رويكردهاي مختلف نسبت به فرسودگي شغلي

  علايم فرسودگي

  شيوه هاي درمان و پيشگيري از فرسودگي شغلي

  راهبردهاي سازماني كنار آمدن:

  علائم فرسودگي شغلي

  علائم مشخصه فرسودگي شغلي عبارتند از

  فرسودگي شغلي و نوع شغل

  پيشگيري از فرسودگي شغلي

  شيوه هاي كاهش فرسودگي شغلي

  فرسودگي شغلي يا اشتياق شغلي

  پیشینه فرسودگی شغلی

  منابع و ماخذ

  قیمت : 3400 تومان - خرید
  صفحه بعد »
  تمام محتوای این سایت گردآوری شده سیستم فیدخوان سایت می باشد و هیچ مسئولیتی در قبال نوشته های آن متوجه سایت نمی باشد.
  تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای گردآورنده آن محفوظ می باشد.